Vyhľadať
Close this search box.

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Tak, ako aj po minulé roky, majú aj teraz zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č.61/2015 Z.z. o OVP,  do 31.3.2024 požiadať o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“. Výška príspevku pre veľkých zamestnávateľov je 700,- € na žiaka, pre malých a stredných zamestnávateľov je to 1.000.- € na žiaka.

Príspevok je vyplácaný na všetkých žiakov, ktorí sú zapojení v SDV v školskom roku 2023/2024. Výplata príspevku je k 30.6.2024. Celým procesom budú zamestnávateľov sprevádzať zamestnanci regionálnych centier ŠIOV-u.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku zamestnávateľom zapojeným do systému duálneho vzdelávania

Žiadosť o poskytnutie príspevku na duálne vzdelávanie

Skip to content