Vyhľadať
Close this search box.

Štát podporuje duálne vzdelávanie

Zamestnávatelia získajú takmer 4  milióny eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyplatí prostredníctvom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania priame platby zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému duálneho vzdelávania (SDV).  V týchto dňoch dostane 627 zamestnávateľov za končiaci sa školský rok 2019/2020 príspevok 3 660 400 eur, ktorým sa štát podieľa na ich nákladoch súvisiacich s duálnym vzdelávaním. V tomto školskom roku išlo o 4 491 žiakov prvých a druhých ročníkov takmer 200 stredných odborných škôl (SOŠ), zapojených do SDV. V predchádzajúcom školskom roku dostalo 248 zamestnávateľov spolu 1 139 983 eur. Svedčí to o neustále rastúcom záujme žiakov, SOŠ aj  zamestnávateľov o systém duálneho vzdelávania.

Počas predchádzajúcich troch mesiacov – vinou koronakrízy – musel prejsť klasický vzdelávací proces na školách na online vyučovanie a žiaci nemohli absolvovať praktickú výučbu. Mnohí zamestnávatelia museli zatvoriť prevádzky alebo utlmiť výrobu. Naďalej však majú záujem o pokračovanie spolupráce so strednými školami v oblasti duálneho vzdelávania. Ako povedal projektový manažér Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre duálne vzdelávanie Milan Kuzma, spolupráca medzi firmami a strednými školami sa znovu naštartovala. Mnohé firmy momentálne rozbehli pohovory so žiakmi, ktorí majú záujem zapojiť sa do duálneho vzdelávania. Keďže ide o netypický školský rok, zamestnávatelia pripravujú na najbližšie týždne a ale aj počas prázdnin pre žiakov rôzne prezentačné akcie.

Budúci prváci na SOŠ, ktorí majú záujem o štúdium v duálnom vzdelávaní, môžu podpísať učebné zmluvy s budúcim zamestnávateľom nielen do začiatku školského roku ale aj počas prvého školského polroku. Podľa informácií Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zamestnávatelia ponúkajú k dnešnému dňu 4 500 miest, určených pre prvákov SOŠ, ktorí sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania v budúcom školskom roku.

Skip to content