Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže predstavili nápady a riešenia v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Už trinásty raz žiaci dva dni prezentovali inovatívne návrhy v projektoch v oblasti alternatívnych zdrojov energie a moderných prístupov k ochrane životného prostredia. Tento rok sa najlepší žiaci stretli v celoslovenskom kole  ENERSOL SK 3. až 5. apríla na pôde Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách v Senici.  

Prvým dňom sa odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomnosti pozvaných hostí. Druhý deň   žiaci prezentovali svoje práce a ukážky riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii.  Súťaž ukončila záverečná diskusia žiakov s odbornými hodnotiacimi komisiami. V programe druhého dňa bolo vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov a oceňovanie víťazov. Najlepšie práce sa predstavia aj na Medzinárodnej konferencii ENERSOL-EU 20. – 21. apríla v Olomouci  za účasti Rakúska, Nemecka, Slovinska a Českej republiky. 

Cieľom ENERSOL SK je prehliadka stredoškolských projektov riešiacich teoretické a praktické úlohy zamerané na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.  Do aktuálneho ročníka celoštátnej súťaže postúpili žiaci z 8 krajských kôl  so 44 projektami, ktoré  reprezentovalo takmer 60 žiakov z 21  stredných škôl. Súťažiaci sa zapojili so svojimi nápadmi do troch vyhlásených kategórií.

Najkreatívnejšie riešenia stredoškolákov v hľadaní alternatívnych zdrojov energií na  1. až 3. mieste, získali vecné ocenenia a diplomy.

Hlavná kategória: 

  1. miesto: Kristián Labai, Patrik Šima s prácou: Hybrid na streche, Stredná odborná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra
  2. miesto: Erik Burák s prácou: Vertikálne veterné turbíny, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Bratislava
  3. miesto: Šimon Jozef Šimánek s prácou: Inteligentná elektroinštalácia, Spojená škola Nižná

 Tvorivá kategória:

  1. miesto: Martin Ľupták, Andrej Grekčo, Pavel Holík s prácou: CONDBUS, Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen
  2. miesto: Matej Adamec s prácou: Využitie recyklovaných komponentov, Stredná odborná škola Stará Turá
  3. miesto: Samuel Borka s prácou: Solárny ohrev vzduchu, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava

 Propagačná kategória:

  1. miesto: Martin Šimák s prácou: Elektronické 3D maturitné tablo, Stredná priemyselná škola dopravná Trnava
  2. miesto: Laura Královičová s prácou: Motivačné hry k environmentálnej výchove, Stredná odborná škola, Stará Turá
  3. miesto: Stanislav Grumel, Kristián Rada s prácou: Solárne hračky, Stredná odborná škola technická Humenné.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách Senica.

 

 

Skip to content