Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci v celoštátnom kole súťaže preukázali bravúrne vedomosti v oblasti inovatívnych riešení obnoviteľných zdrojov energie

Už  jedenásty raz žiaci súťažili so svojimi projektami v oblasti alternatívnych zdrojov energie a moderných prístupov k ochrane životného prostredia. Tento rok sa stretli najlepší žiaci v celoslovenskom kole  ENERSOL SK 24. až 26. marca vo virtuálnom prostredí.

Prvý deň odštartovala súťaž slávnostným otvorením za prítomností pozvaných hostí, vzápätí začali prezentácie prác žiakov a obhajoby riešení projektov v hlavnej, tvorivej a propagačnej kategórii. Súťaž pokračovala druhým dňom a obhajoby sa ukončili záverečnou diskusiou žiakov s odbornými hodnotiacimi komisia. V programe posledného dňa bolo vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov.

Cieľom ENERSOL SK sú prehliadky stredoškolských projektov riešiacich teoretické a praktické úlohy zamerané na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energií. Do aktuálneho ročníka celoštátnej súťaže postúpili žiaci z 8 krajských kôl  s 38 projektami, ktoré  reprezentovalo vyše 50 žiakov z 16  stredných škôl. Súťažiaci sa zapojili so svojimi nápadmi do troch vyhlásených kategórií. Pre víťazov je motiváciou aj možnosť reprezentácie Slovenska na medzinárodnej prehliadke projektov ENERSOL EU, ktorá sa tento rok bude konať v českej Plzni.

Najkreatívnejšie riešenia stredoškolákov v hľadaní alternatívnych zdrojov energií na  1. až 3. mieste, získali vecné ocenenia a diplomy.

Hlavná kategória: 

  1. miesto: Dávid Firda, Ján Milčák s prácou: Optimalizácia spotreby elektrickej energie domu s dobíjaním elektromobili, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474, Humenné.
  2. miesto: Diana Glósová s prácou: Geotermálna energia nespútaná sila podzemia, Stredná odborná škola technická, 1. mája 22, Zlaté Moravce.
  3. miesto: Samuel Janáčik s prácou: Vodíkové hospodárenie, Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina.

 

Tvorivá kategória:

  1. miesto: Patrícia Bieniková s prácou: Koterec s fotovoltaikou, Stredná priemyselná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica.
  2. miesto: Matej Porubský s prácou: Solárny systém na ohrev vzduchu, Stredná odborná škola technická, Komenského 1, Trnava.
  3. miesto: Andrej Tadeáš Bača s prácou: Manažment spotreby domácnosti vrátane solárneho nabíjania, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov.

 

Propagačná kategória:

  1. miesto: Jana Kislanová, Lukáš Mrázek s prácou: Redizajn ceny súťaže ENERSOL, Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474, Humenné.
  2. miesto: Simona Kodajová s prácou: Spoločenské hry z recyklovaných materiálov, Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.P. Tótha 31/5, Senica.
  3. miesto: Filip Zemko s prácou: Superškola – trieďme odpad!, Strdená odborná škola, Stará Turá.

 

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách Senica. Partnerom technickej podpory je CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica.   

Skip to content