Stredoškolská odborná činnosť spája talentovaných a vedomosťami výnimočných stredoškolákov už 44 rokov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) patrí medzi tradičné súťaže, ktoré sú v pozornosti stredných škôl na celom Slovensku. Je jednou z najrozšírenejších stredoškolských súťaží. V minulom roku prekročil počet zapojených  študentov päť tisíc z viac ako štyristo  stredných škôl. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 44. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti  v septembri 2021 pre školský rok 2021/2022.  Celoštátnej prehliadke predchádzali  školské, okresné a krajské kolá. V určených termínoch  študenti stredných škôl  spracovali písomnú časť práce a prihlásili svoje originály so zaujímavými zisteniami a výsledkami do sedemnástich súťažných odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním.  Z ôsmych  krajov postúpilo na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich. Každý kraj reprezentuje 34  najlepších. Celoštátna prehliadka sa bude tento rok konať 26. – 29. apríla na pôde Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove.  

Stredoškolská odborná činnosť je pre súťažiacich príťažlivá aj pre zaujímavé stretnutia s odborníkmi z rôznych vysokých škôl aj z praxe, ktorí s radosťou odovzdávajú svoje skúsenosti stredoškolákom túžiacim po vedomostiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma organizovanie Stredoškolskej odbornej činnosti ako dlhoročnú tradíciu sprevádzanú motiváciou pre z roka na rok  narastajúci záujem stredoškolákov o účasť.

Predsedníčka celoštátnej komisie Ing. Vlasta Púchovská má podľa vlastných slov radosť z toho, že verejná obhajoba výsledkov prác žiakov sa tento rok  opäť zrealizuje prezenčne pred odbornou komisiou. Je to totiž priestor, v rámci ktorého žiaci kreatívne a zanietene rozprávajú o svojej práci medzi ostatnými súťažiacimi, argumentujú, predstavujú svoje nápady, riešenia a rozvíjajú si tak okrem odborných znalostí aj komunikačné zručnosti.  Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, prináša nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už  pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo správny výber vysokoškolského štúdia a budúceho profesijného smerovania. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.  

Víťazi budú mať možnosť sa predstaviť u našich partnerov  v Česku na celoštátnej prehliadke SOČ , ktorá prebehne 10.-12. júna 2022 na  Gymnáziu J. Ortena, Kutná Hora.  

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť