Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškolská odborná činnosť spája talentovaných a vedomosťami výnimočných stredoškolákov už 44 rokov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) patrí medzi tradičné súťaže, ktoré sú v pozornosti stredných škôl na celom Slovensku. Je jednou z najrozšírenejších stredoškolských súťaží. V minulom roku prekročil počet zapojených  študentov päť tisíc z viac ako štyristo  stredných škôl. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo 44. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti  v septembri 2021 pre školský rok 2021/2022.  Celoštátnej prehliadke predchádzali  školské, okresné a krajské kolá. V určených termínoch  študenti stredných škôl  spracovali písomnú časť práce a prihlásili svoje originály so zaujímavými zisteniami a výsledkami do sedemnástich súťažných odborov s prírodovedným, technickým, humanitným a spoločenskovedným zameraním.  Z ôsmych  krajov postúpilo na celoštátnu prehliadku 272 súťažiacich. Každý kraj reprezentuje 34  najlepších. Celoštátna prehliadka sa bude tento rok konať 26. – 29. apríla na pôde Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove.  

Stredoškolská odborná činnosť je pre súťažiacich príťažlivá aj pre zaujímavé stretnutia s odborníkmi z rôznych vysokých škôl aj z praxe, ktorí s radosťou odovzdávajú svoje skúsenosti stredoškolákom túžiacim po vedomostiach. Štátny inštitút odborného vzdelávania vníma organizovanie Stredoškolskej odbornej činnosti ako dlhoročnú tradíciu sprevádzanú motiváciou pre z roka na rok  narastajúci záujem stredoškolákov o účasť.

Predsedníčka celoštátnej komisie Ing. Vlasta Púchovská má podľa vlastných slov radosť z toho, že verejná obhajoba výsledkov prác žiakov sa tento rok  opäť zrealizuje prezenčne pred odbornou komisiou. Je to totiž priestor, v rámci ktorého žiaci kreatívne a zanietene rozprávajú o svojej práci medzi ostatnými súťažiacimi, argumentujú, predstavujú svoje nápady, riešenia a rozvíjajú si tak okrem odborných znalostí aj komunikačné zručnosti.  Výnimočnosť  súťaže  podčiarkuje skutočnosť, že sa výrazne podieľa  na odbornom,  osobnostnom a profesijnom rozvoji žiakov, rozširuje im obzory poznania, prináša nové vedomosti v odborno-teoretických a odborno-praktických zručnostiach. Byť aktívnym účastníkom Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už  pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo správny výber vysokoškolského štúdia a budúceho profesijného smerovania. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  poďakovanie.  

Víťazi budú mať možnosť sa predstaviť u našich partnerov  v Česku na celoštátnej prehliadke SOČ , ktorá prebehne 10.-12. júna 2022 na  Gymnáziu J. Ortena, Kutná Hora.  

 

Skip to content