Vyhľadať
Close this search box.

Vzájomné učenie sa pre implementáciu Sietí kvality

Na prvom medzinárodnom stretnutí členov Sietí kvality sa stretlo dvadsaťdva účastníkov zo štyroch krajín. 

V priestoroch galérie Artotéka v Bratislave sa 29. novembra až 1. decembra prebehlo stretnutie partnerov projektu QUANTUM, ktorí so sebou prvýkrát zobrali aj členov siete kvality či zainteresované strany, ktoré sa téme venujú alebo sa o ňu zaujímajú. Zo Slovenska sa zúčastnilo šesť ľudí z Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja, z toho štyria sú zároveň členmi Siete kvality.

Tri dni sme sa navzájom učili, aby sme si odniesli inšpirácie a nápady ako zlepšiť činnosť Sietí kvality či ako zabezpečiť ich udržateľnosť aj po skončení projektu, ktorý bude v máji 2023. 

                                                                     

Prvý deň sme mali možnosť vypočuť si informácie o implementácii Siete kvality na Slovensku a Portugalsku. Zo Slovenska prijala pozvanie p. Jancíková zo Spojenej školy Púchov a p. Košťálová z gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktoré porozprávali o svojej skúsenosti s metódou vzájomného hodnotenia- Peer review. Na poobede sme pre účastníkov pripravili návštevu súkromnej SOŠ automobilovej- Duálna akadémia

                                                                                 

Druhý deň priniesol predstavenie Siete kvality z pohľadu Rakúska a Talianska. Jednou zo zaujímavostí je, že obchodná komora v Salzburgu (partner projektu) rieši v rámci svojej Siete kvality predprimárne vzdelávanie, nakoľko je to pálčivá téma v regióne. Poobede sme sa opäť vybrali do školy, tentokrát na SOŠ ovocinársko-vinársku v Modre. Túto školu sme vybrali aj preto, že v súčasnosti prebieha proces tvorby sebahodnotiacej správy a po jej odovzdaní sa uskutoční hodnotiaca návšteva Peer review práve v Modre, kde sme mali možnosť vidieť interiér ako aj exteriér areálu školy v podobe sadov a viníc.

                                                                       

Príprave ďalších krokov a diskusii o udržateľnosti a prenosnosti výstupov projektu sme sa venovali posledný deň stretnutia. Jednou z možností je vytvorenie Európskej siete kvality, ktorá sa pozdávala aj stakeholderom, ako sme vyčítali zo spätnej väzby. Veríme, že Siete kvality sa budú naďalej rozširovať, aktivizovať a neustále posúvať vpred.

                                                                       

Najbližšie stretnutie sa koná 4.mája 2023 vo Viedni.

 Ak sa chcete dozvedieť viac o témach súvisiacich so zabezpečovaním kvality v OVP, navštívte nás na okvalite.sk.

 

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej komisie v rámci projektu Eramus+ – QUANTUM – QUAlity Networks: fine-TUning Monitoring systems for better performances in VET (projektové číslo: 2020-1-SK01-KA202-078249), ktorý realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v od decembra 2020 do mája 2023.

 

Skip to content