Skupina odborov 22

1. september 2013 · Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu študijných a učebných odborov 22 Hutníctvo

Riešiteľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

sk_SK