Pozvánka

Pozvánka

Štátny inštitút odborného vzdelávania a  Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, pozýva učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na webinár

Klasifikácia chemických látok podľa nariadenia CLP – nariadenie REACH

ktorý sa uskutoční 24. novembra 2020 od 13:00 do 15:00

Cieľ webinára:
Cieľom odborného webinára, je zvýšenie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti  zavádzania nových podmienok pri uvádzaní chemických látok na trh. Poskytne najnovšie informácie o používaní a zavedení systému klasifikácie chemických látok, ich hodnotenia, autorizácie a  obmedzovania podľa nariadenia CLP/ nariadenie REACH. Webinár zároveň poskytne možnosti implementácie nariadenia REACH do výchovno-vzdelávacieho procesu a jeho aplikácie v učebných osnovách a v praxi.

Cieľová skupina:

  • učiteľ odborných predmetov SOŠ – skupiny odborov:
    • 29 Potravinárstvo
    • 27 Technická chémia silikátov
    • 28 Ostatná technická chémia
    • majster OV príslušných SOŠ

Počet účastníkov: 20
Program seminára
Prihlásenie: vypísaním a odoslaním  Registračného formulára
Link na prihlásenie do systému Vám bude zaslaný po ukončení registrácie na Váš e-mail.

Registrácia  je možná do 20.novembra 2020

Tešíme sa na Vašu účasť

Kontakt: PaedDr. Fartelová Mária ŠIOV, e-mail: maria.fartelova@siov.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nariadenie REACH ŠIOV

sk_SK