10. ročník súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ s medzinárodnou účasťou

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže spolu s Katedrou pedagogiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v partnerstve s Metropolitnou univerzitou Praha vyhlasujú desiaty ročník celoslovenskej súťaže „Najlepší podnikateľský zámer“ žiakov cvičných firiem s medzinárodnou účasťou.

 Obsah a termíny súťaže:

 • Súťažné podklady je potrebné zaslať do septembra 2022
 • Zaslané podnikateľské zámery (PZ) by nemali byť totožné s predmetom podnikania už založenej cvičnej firmy
 • Päť najzaujímavejších podnikateľských zámerov posunieme do užšieho výberu

Kritériami hodnotenia sú dodržanie zadaných podmienok súťaže a štruktúry PZ, originalita nápadu, výber mena a loga potenciálneho podnikateľského subjektu, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, personálny plán, finančný plán, SWOT analýza, reálnosť PZ a stručný podnikateľský zámer v anglickom jazyku v rozsahu jednej A4 strany.

Podmienky súťaže:

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci cvičných firiem jednotlivo alebo maximálne trojčlenné autorské tímy (uviesť mená autora/autorov).
 • Podnikateľský zámer treba predložiť v písomnej podobe v slovenskom alebo českom jazyku v rozsahu maximálne 8 strán A4. Pri spracovaní podnikateľského zámeru je vhodné aplikovať štandardnú štruktúru podnikateľského plánu (základné informácie o podnikateľskom subjekte, sídlo, opis produktu, analýza trhu, marketingový plán, finančný plán, personálny plán, SWOT analýza, zhrnutie v anglickom jazyku). Formát *.doc, písmo Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5.
 • Podnikateľský zámer požadujeme poslať elektronicky na adresu sccf@siov.sk a v predmete správy uviesť „Najlepší podnikateľský zámer“

Podporné online semináre:

 • V krátkom čase zverejníme termíny plánovaných online seminárov na tému „Ako napísať dobrý podnikateľský zámer“.

Odporúčaná literatúra:

 • Velichová, Ľ., Horecká, G., Horáčková, A., Zámečníková, Z.: Cvičná firma – praktikum. Bratislava: SPN, 2019.
 • Krošláková, M. a kolektív: Podnikanie pre stredné odborné školy. Bratislava: Expol Pedagogika s. r. o., 2018.
 • Srpová , J., Svobodová, I., Skopal, P., Orlík, T. : Podnikateľský plán a strategie, Grada 2016
 • https://www.podnikajte.sk/eshop/vzorove-podnikatelske-plany

Vyhodnotenie súťaže:

 • Súťaž bude hodnotená odbornou komisiou a bodové hodnotenie súťaže bude zverejnené na stránkach SCCF siov.sk a www.sccf.sk
 • Záverečné vyhlásenie víťazov bude na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2022

Podrobnejšie informácie nájdete na www.sccf.sk

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť