Začal sa Európsky týždeň odborných zručností 2018

4 zaujímavosti, ktoré ste (možno) nevedeli o Európskom týždni odborných zručností

1, Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Prvýkrát ho vyhlásila Európska komisia v roku 2016. Zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a podporiť kvalitné zručnosti aj pracovné miesta. Patria k nemu podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa organizujú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

2, Kedy bude tento rok?

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností bude 14. – 18. októbra 2019.

3, Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napríklad poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

4, Ako sa zapojiť?

Aktivity  pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností 2019 sa registrujú na https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en, kde je zároveň všetko o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť. Tí, ktorí organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o nich vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy. Tým sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách.

 

Videopozvánku na Európsky týždeň odborných zručností 2019 nájdete na:

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-170775


Ambasádorkou Slovenska pre Európsky týždeň odborných zručností je odborná pedagogička z Košického kraja.

Noémi Ráczová získala tento titul ako druhý zástupca Slovenskej republiky.

„Každý človek, bez ohľadu na vek a zázemie, má nadanie. Odborné vzdelávanie a príprava umožňujú získať a zlepšiť si praktické zručnosti, vedomosti a kompetencie, potrebné k úspešnému uplatnenie na trhu práce a v spoločnosti. Nikdy nie je neskoro začať, je to šanca nie len pre mladých ale aj pre dospelých, zvyšuje ich šance na zamestnanie, zlepšuje osobný rozvoj a začlenenie sa do spoločnosti,“ uviedla Noémi Ráczová.

Noémi Ráczová je učiteľkou odborných predmetov a vedúcou odboru Digitálna maľba – koncept art na Škole úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice. V roku 2018 bola finalistkou súťaže Učiteľ Slovenska, kde získala Cenu verejnosti. Okrem toho je výtvarníčka a ilustrátorka, finalistka ceny Výnimočný učiteľ EÚ za rok 2018 a iniciátorka súťaže Grafický duel pre žiakov stredných škôl.

sk_SK