Konferencia o základných zručnostiach s medzinárodnou účasťou

Viac ako sedemdesiatim miliónom Európanov chýbajú primerané základné zručnosti, čím čelia riziku nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Tejto aj pre Slovensko dôležitej téme bola venovaná otváracia konferencia projektu BLUESS – Plán rozvoja základných zručností v SR, ktorý realizuje odbor európskych politík Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) s partnermi.

Na podujatí, ktoré Štátny inštitút odborného vzdelávania s odborom celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovali 25. apríla 2019 vystúpilo okrem zástupcov oboch organizátorov či Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny aj množstvo zahraničných hostí z partnerských organizácií, medzi nimi tiež Dana-Carmen Bachman z Európskej komisie.

„ Pokúsili sme sa vybrať niektoré otázky a oblasti, ktoré sú jednak témou konferencie  a zároveň na ne budeme hľadať odpovede počas projektu. Prizvali sme vás ako odbornú komunitu, pretože táto téma potrebuje pozornosť, ktorej sa jej na Slovensku zatiaľ venuje málo,“ konštatovala na začiatku konferencie vedúca odboru európskych politík ŠIOV Ľubica Gállová.

Na Slovensku je stav veľmi podobný ako v ďalších krajinách EÚ. Napriek rastúcej ekonomike má naša krajina približne 170 000 evidovaných nezamestnaných, z čoho takmer 60 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízko kvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce.

„Konferencia je ďalším z krokov Slovenskej republiky pri realizácii odporúčania Rady Európskej únie Cesty zvyšovania úrovne zručností, Nové príležitosti pre dospelých. Absencia základných zručností je prekážkou kvalitného života osobného, pracovného i občianskeho. Konferencia predstavuje akýsi štart do problematiky rozvoja základných zručností dospelých u nás a ja dúfam, že sa jej podarí podporiť diskusiu odbornej komunity o týchto otázkach,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová.

 

Projekt BLUESS sa bude realizovať v rokoch 2019-2020  s viacerými zahraničnými partnermi, a to s Európskou asociáciou vzdelávania dospelých (EAEA), írskou národnou organizáciou pre vzdelávanie dospelých AONTAS a Európskou sieťou pre základné zručnosti (EBSN). Projekt má viacerých národných  partnerov a to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).

Aktuality o projekte môžete sledovať aj na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Bluessproject/

 

sk_SK