Vyhľadať
Close this search box.

Budúci kuchári a cukrári ukázali zručnosti na finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP a JUNIOR GASTRO DEBIC CUP 2021

V celoštátnych kolách súťaže Skills Slovakia odboru kuchár a cukrár prezentovali víťazi semifinálových kôl  gastronómiu počas dvoch dní. Budúci kuchári a cukrári sa na potešenie všetkých predstavili prezenčne  7. – 8. júna  2021 v bratislavskom kuchynskom štúdiu spoločnosti Senátor Banquets s. r. o.

Už 10. ročník celoslovenského finále Skills Slovakia JUNIOR GASTRO METRO CUP opäť ukázal výnimočnosť, nadanie a talent žiakov.  Kuchár a cukrár sú odbory, ktoré patria dnes už medzi gastronomické umenie.  Úloha pripraviť moderný teplý pokrm a vychádzať  pritom z kulinárskych tradícií  svojho regiónu je pre mladých kuchárov výzvou ukázať svoju šikovnosť a vedomosti pred odbornou verejnosťou. Za kuchármi nezaostávali so skvelými múčnikmi ani cukrári, ktorí  sa predstavili  v 1. ročníku súťaže Danubius GASTRO JUNIOR DEBIC CUP.  Za úspechmi žiakov je rad učiteľov a partnerov z oblasti hospodárskej praxe gastronómie, ktorí so žiakmi systematicky pracujú.   

Členovia  odbornej hodnotiacej komisie prijali úlohu hodnotiť  objektívne podľa stanovených kritérií a precízne vnímali predvádzané technologické postupy, chuť a úpravy hotových jedál, kombinácie použitých surovín, konzistenciu a vône. Boli nimi u kuchárov prezident SZKC Vojto Artz, Ivan Vozár, člen Výkonného výboru SZKC, Daniel Melicherik, expert EuroSkills  a  členovia technickej komisie  Ján Košťálik, Lukáš Guzman, Valéria Pluhárová. V odbore cukrár bola predsedníčkou komisie Mgr. Jozefína Zaukolcová a členovia Michal Baniar , Ivan Vozár a členovia technickej komisie Oľga Baránková a Valéria Pluhárová.

Žiaci odboru kuchár pripravili receptúru a kalkuláciu jedla s využitím povinnej suroviny „bravčová panenka“. Vytvorili tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Budúci cukrári spracovali popis a prípravu múčnika – dezertu s kalkuláciou na tri porcie, tiež v časovom limite 120 minút. Povinnou surovinou pri dezerte  bola smotana Stand &overun  – Debic,  čokoláda Callebaut – Zeus Braun a jahody. 

Výsledky v odbore kuchár:

  1. miesto Adam MAJORSKÝ, Hotelová akadémia Košice
  2. miesto Adam TVRDÝ Hotelová akadémia Žilina
  3. miesto  Štefan BÉREŠ, Hotelová akadémia Bratislava.

 

 Výsledky v odbore cukrár:

  1. miesto Kristína ČAMBOROVÁ Hotelová akadémia Žilina,
  2. miesto Kristína BAČÍKOVÁ SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen
  3. miesto Dominika KUBICOVÁ, SOŠ obchodu a služieb Čadca.

Odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania ďakuje súčasne partnerovi a odbornému gestorovi tohto ročníka súťaže Slovenskému zväzu kuchárov a cukrárov a ďalším partnerom z hospodárskej praxe a sponzorom, ktorí prispeli aktívne pri  realizácii  súťaže. To, že súťaž podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania dáva podujatiu Skills Slovakia GASTRO svoju výnimočnosť,  jedinečnosť.  

 

Skip to content