Vyhľadať
Close this search box.

Cedefop vydal Európsky index zručností 2022 (ESI 2022)

Celkové skóre ESI 2022 je vypočítané na základe 15 indikátorov a umožňuje určiť „vzdialenosť od ideálneho výkonu“, ktorým je najvyšší dosiahnutý výkon ktoroukoľvek krajinou za obdobie 7 rokov a ktorému prislúcha 100 bodov. Slovensko so skóre 53/100 teda dosiahlo 53% ideálneho výkonu a jeho „priestor na zlepšenie“ je na úrovni 47%. 

Zdroj: Cedefop, ESI 2022

Okrem tohto celkového skóre tento diagram ESI 2022 umožňuje aj porovnanie výkonu v troch pilieroch:

Druhý pilier „Aktivácia zručností (Skills Activation)“ je tvorený 4 indikátormi, pričom dva sa týkajú prechodu do zamestnania a dva účasti (ekonomickej aktivity) na trhu práce.

Tretí pilier „Zosúladenie zručností (Skills Matching)“ je tvorený 5 indikátormi, pričom dva sa týkajú nevyužívania nadobudnutých zručností (nezamestnanosti) a tri nesúladu vo využívaní nadobudnutých zručností u zamestnaných.

Kým Česko je dlhodobo premiantom EÚ, Slovensko je v podpriemere. Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v treťom pilieri „Zosúladenie zručností“. V indikátore „Kvalifikačný nesúlad“ tohto piliera sa Slovensko v ESI 2022 dokonca umiestnilo na druhom mieste (86/100) hneď za Českom (96/100). Je to pozoruhodné aj preto, že kritika kvalifikačného nesúladu je na Slovensku veľmi hlasná.

Podrobná informácia o ESI 2022 vrátane výsledkov v jednotlivých indikátoroch je k dispozícii v angličtine v technickej správe. Výsledky jednotlivých krajín v ESI 2020-2022 sú prehľadne zobrazené na špecializovanej stránke ESI. Porovnanie výkonu Slovenska a Česka v troch pilieroch a celkovo v ESI 2020-2022 je v nasledujúcej tabuľke.

Skip to content