Cedefop vydal Európsky index zručností 2022 (ESI 2022)

Celkové skóre ESI 2022 je vypočítané na základe 15 indikátorov a umožňuje určiť „vzdialenosť od ideálneho výkonu“, ktorým je najvyšší dosiahnutý výkon ktoroukoľvek krajinou za obdobie 7 rokov a ktorému prislúcha 100 bodov. Slovensko so skóre 53/100 teda dosiahlo 53% ideálneho výkonu a jeho „priestor na zlepšenie“ je na úrovni 47%. 

Zdroj: Cedefop, ESI 2022

Okrem tohto celkového skóre tento diagram ESI 2022 umožňuje aj porovnanie výkonu v troch pilieroch:

Druhý pilier „Aktivácia zručností (Skills Activation)“ je tvorený 4 indikátormi, pričom dva sa týkajú prechodu do zamestnania a dva účasti (ekonomickej aktivity) na trhu práce.

Tretí pilier „Zosúladenie zručností (Skills Matching)“ je tvorený 5 indikátormi, pričom dva sa týkajú nevyužívania nadobudnutých zručností (nezamestnanosti) a tri nesúladu vo využívaní nadobudnutých zručností u zamestnaných.

Kým Česko je dlhodobo premiantom EÚ, Slovensko je v podpriemere. Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v treťom pilieri „Zosúladenie zručností“. V indikátore „Kvalifikačný nesúlad“ tohto piliera sa Slovensko v ESI 2022 dokonca umiestnilo na druhom mieste (86/100) hneď za Českom (96/100). Je to pozoruhodné aj preto, že kritika kvalifikačného nesúladu je na Slovensku veľmi hlasná.

Podrobná informácia o ESI 2022 vrátane výsledkov v jednotlivých indikátoroch je k dispozícii v angličtine v technickej správe. Výsledky jednotlivých krajín v ESI 2020-2022 sú prehľadne zobrazené na špecializovanej stránke ESI. Porovnanie výkonu Slovenska a Česka v troch pilieroch a celkovo v ESI 2020-2022 je v nasledujúcej tabuľke.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť