Rýchle prsty a rozvaha stredoškolákov otvárajú brány a nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, kde je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.

Stredoškoláci z celého Slovenska postúpili z  krajských kôl na 56. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 22.-24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej, Martin – Priekopa. Súťažiaci súperili v „písaní na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe „wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.

Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov v písaní na počítači, 12 žiakov v úprave textu na počítači a 12 žiakov vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, z ktorého postúpilo 14 žiakov.

V disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 14 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava s 453,8 čistých úderov na minútu.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 1 žiak, 4. ročník – 5 žiakov, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 2 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich: 14, z toho 10 chlapcov a 4 dievčatá.

V druhej súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažilo 11 žiakov, 10 súťažiacich vykonalo viac ako 60 korektúr, jedna práca bola vyradená pre nesplnenie stanoveného počtu vykonaných korektúr. Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Natália Horňáková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 ,Trenčín, ktorá vykonala 101 korektúr s 1 chybou a dosiahla 9 850 výsledných bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 5 žiakov, 3. ročník – 2 žiaci, 2. ročník – 1 žiak, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich: 11, z toho 4 chlapci a 7 dievčat. Súťažné práce v kategóriách písania na počítači a úprava textu na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV Praha ČR.

V súťažnej disciplíne „Wordprocessing“ do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie pripravené na 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na spracovanie zadania bol 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnou víťazkou a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Nikola Kmeťová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, ktorá dosiahla 87,33 % bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 2 žiaci, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 2 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich:12, z toho 4 chlapci a 8 dievčat.

Celoslovenské kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom.

 

Najúspešnejší súťažiaci žiaci na celoštátnom kole súťaže SIP:

písanie na PC:

 • Tomáš Greguš Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Filip Nosáľ Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota,
 • Markéta Vinklerová Obchodná akadémia Senica,
 • Kristián Hauswirth Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves,
 • Viktória Gulová Stredná odborná škola chemická, Hlohovec.

úprava textu na PC:

 • Natália Horňáková Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 , 911 29 Trenčín,
 • Nikola Liptáková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Mariana Tomiová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Sabina Chvojková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza,
 • Dominik Demeter Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.

wordprocessing:

 • Nikola Kmeťová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Pavol Svítok Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Rebeka Želiezková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Monika Kocúrová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Dominika Vaňová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť