Vyhľadať
Close this search box.

Rýchle prsty a rozvaha stredoškolákov otvárajú brány a nové možnosti uplatnenia sa na trhu práce

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi stredoškolské súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v súťaži, kde je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.

Stredoškoláci z celého Slovenska postúpili z  krajských kôl na 56. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila 22.-24. marca 2022 na Strednej odbornej škole dopravnej, Martin – Priekopa. Súťažiaci súperili v „písaní na počítači“, kde sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní a v poslednej úlohe „wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.

Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov v písaní na počítači, 12 žiakov v úprave textu na počítači a 12 žiakov vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, z ktorého postúpilo 14 žiakov.

V disciplíne „Písanie na počítači“ súťažilo 14 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal Tomáš Greguš, Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava s 453,8 čistých úderov na minútu.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 1 žiak, 4. ročník – 5 žiakov, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 2 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich: 14, z toho 10 chlapcov a 4 dievčatá.

V druhej súťažnej disciplíne „Úprava textu na počítači“ súťažilo 11 žiakov, 10 súťažiacich vykonalo viac ako 60 korektúr, jedna práca bola vyradená pre nesplnenie stanoveného počtu vykonaných korektúr. Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Natália Horňáková, Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 ,Trenčín, ktorá vykonala 101 korektúr s 1 chybou a dosiahla 9 850 výsledných bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 5 žiakov, 3. ročník – 2 žiaci, 2. ročník – 1 žiak, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich: 11, z toho 4 chlapci a 7 dievčat. Súťažné práce v kategóriách písania na počítači a úprava textu na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV Praha ČR.

V súťažnej disciplíne „Wordprocessing“ do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie pripravené na 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na spracovanie zadania bol 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnou víťazkou a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Nikola Kmeťová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza, ktorá dosiahla 87,33 % bodov.

Skladba súťažiacich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 2 žiaci, 3. ročník – 6 žiakov, 2. ročník – 2 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov. Počet súťažiacich:12, z toho 4 chlapci a 8 dievčat.

Celoslovenské kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom.

 

Najúspešnejší súťažiaci žiaci na celoštátnom kole súťaže SIP:

písanie na PC:

 • Tomáš Greguš Obchodná akadémia, Nevädzova 3, Bratislava,
 • Filip Nosáľ Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia, Rimavská Sobota,
 • Markéta Vinklerová Obchodná akadémia Senica,
 • Kristián Hauswirth Stredná odborná škola ekonomická, Spišská Nová Ves,
 • Viktória Gulová Stredná odborná škola chemická, Hlohovec.

úprava textu na PC:

 • Natália Horňáková Obchodná akadémia M. Hodžu, M. Rázusa 1 , 911 29 Trenčín,
 • Nikola Liptáková Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Mariana Tomiová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 • Sabina Chvojková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza,
 • Dominik Demeter Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.

wordprocessing:

 • Nikola Kmeťová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Pavol Svítok Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Rebeka Želiezková Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Monika Kocúrová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 • Dominika Vaňová Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania.

 

Skip to content