Search
Close this search box.

Aktuality v čase koronavírusu

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP

Slovensko sa prihlásilo k úsiliu podporiť kohéznu reakciu kvalifikačných systémov krajín EÚ na meniaci sa trh práce a podporuje súvisiace odporúčanie Rady EÚ a Osnabrückú deklaráciu. Je aj v záujme Slovenska dosiahnuť, aby boli naše národné kvalifikácie ľahko porovnateľné s kvalifikáciami v zahraničí. Stručná správa Cedefopu z augusta 2021 informuje o projekte zameranom na analýzu a porovnanie kvalifikácií, ktorý Cedefop realizuje v 10

Analýza a porovnávanie kvalifikácií OVP Read More »

Poskytovanie praktického vyučovania

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2021/22 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 9.9.2021

Prinášame Vám informáciu pre OVP pre školský rok 2021/2022 aktualizovanú s účinnosťou od 9.9.2021. Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2021/2022 – informácia pre zamestnávateľov a školy_aktualizácia 9.9.2021 s účinnosťou od 9.9.2021

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2021/22 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 9.9.2021 Read More »

Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom.

Vzdelávanie sa nekončí opustením školských lavíc. Jedným z dôležitých predpokladov kvalitného uplatnenia na trhu práce je získavanie nových vedomostí, zručností a kompetencií počas celého profesijného života v dospelosti. Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na

Nové vedomosti, zručnosti a kompetencie nezískavame len v škole. Štát vám ich potvrdí oficiálnym dokladom. Read More »

SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) sa stretla na konci školského roka 2020/2021 s veľkým záujmom a podporou nadaných, úspešných stredoškolákov. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo 22. júna 2021 sa predstavilo 24 stredoškolákov zo stredných škôl z Bytče, Nitry, Levíc, Kežmarku, Púchova, Banskej Štiavnice, Šamorína, Martina, Žiliny, Topoľčian, Prievidze, Košíc, Popradu, Nového Mesta nad Váhom a Bratislavy. Žiaci prestavili odborné práce

SOČ zacielená na ukážku dobrých príkladov mladých talentov Read More »

Webináre OECD

  Meranie vplyvu COVID-19 na odborné vzdelávanie a prípravu 30.júna 2021- Webinár OECD- 11.00hod    Na tomto webinári sa pozrieme na narušenie, ktoré pandémia spôsobila v sektore odborného vzdelávania a prípravy (VET), ktorý sa vo veľkej miere opiera o praktické učenie, často uskutočňované osobne.   Registrácia TU   Vysokoškolské vzdelávanie počas COVID-19: Aké ponaučenie si

Webináre OECD Read More »

Poskytovanie praktického vyučovania

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2020/21 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 1.7.2021

Prinášame Vám informáciu pre OVP pre školský rok 2020/2021 aktualizovanú s účinnosťou od 1.7.2021. Odborné vzdelávanie  príprava v školskom roku 2020/2021_aktualizácia od 1.7.2021

Odborné vzdelávanie a príprava pre školský rok 2020/21 – informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia s účinnosťou od 1.7.2021 Read More »

Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch

Už deviaty workshop sa uskutočnil 23.júna na základnej škole Holubyho v Piešťanoch.   Spolu 16 žiakov 9.ročníka sa dozvedelo mnoho zaujímavostí o platforme Europass, ktorá im môže pomôcť pri budúcom uplatnení sa na trhu práce. Na úvod sa žiaci pokúsili kreatívnou formou popísať svoje vlastnosti, vyskúšali si, aké je to byť v koži zamestnávateľa a zamestnávateľky, diskutovali o tom,

Posledný workshop v tomto školskom roku sa konal v Piešťanoch Read More »

Trinásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom VELUX prebehol opäť online

Už trinásť rokov spoločnosť VELUX organizuje súťaž pre študentov stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Jej podporovateľom  je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a partnerom spolupráce Štátny inštitút odborného vzdelávania.  Pandémia študentom sťažila podmienky a osobné stretnutia presunula do online priestoru. Napriek tomu študenti do súťaže poslali množstvo kvalitných prác. Aj tento školský

Trinásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom VELUX prebehol opäť online Read More »

ŠIOV školí hodnotiteľov metódy peer review Trenčianskeho samosprávneho kraja

Školenie hodnotiteľov metódy vzájomného hodnotenia (peer review) sa konalo 17. júna 2021 v Trenčianskom samosprávnom kraji. Účastníci školenia budú následne hodnotiť sebahodnotiace správy stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a uskutočňovať hodnotiace návštevy a ďalšie postupy hodnotenia v súlade s metódou peer review. Európska metóda peer review je zameraná na hodnotenie kvality školy a procesov

ŠIOV školí hodnotiteľov metódy peer review Trenčianskeho samosprávneho kraja Read More »

Nový úspech EPALE Slovensko

Národná podporná služba EPALE Slovensko (Elektronická platforma vzdelávania dospelých) dosiahla v prvom štvrťroku 2021 výnimočný úspech. V ukazovateľoch, ktoré sledujú návštevnosť portálu a tvorbu obsahu, sa umiestnila v rámci prvých troch miest v hodnotení všetkých 28 podporných služieb EPALE v Európe. V sledovanom období navštívilo slovenskú stránku EPALE www.epale.sk viac ako 26 000 unikátnych návštevníkov, čo predstavuje o 146 % návštevníkov viac ako v minulom roku.

Nový úspech EPALE Slovensko Read More »

Skip to content