Informácia ŠIOV a RZSDV pre zamestnávateľov v SDV v čase prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 – COVID-19 – 24.4.2020, 1. vydanie

Bratislava, 1. vydanie informácie, 24.4.2020.

Sledujte aktualizáciu tejto informácie.