Vyhľadať
Close this search box.

Informácie k dodatkom k ŠVP

Dávame do pozornosti schválené a zverejnené dodatky k ŠVP pre skupiny odborov:

  • 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
  • 28 Technická chémia silikátov
  • 33 Spracúvanie dreva
  • 42, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II
  • 43 Veterinárske vedy

A k inovovaným ŠVP:

  • 31 Textil a odevníctvo
  • 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
  • 62, Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
  • 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Dodatky sú zverejnené v sekcii Odborné vzdelávanie a príprava, v záložkách Dodatky príslušných skupín odborov vzdelávania.

Skip to content