Vyhľadať
Close this search box.
Štátny inštitút odborného vzdelávania model CAF Posúdenie na mieste

CAF – Posúdenie na mieste

Dňa 18. júna 2024 sa na pôde Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) uskutočnilo posúdenie na mieste, ktoré predstavuje kľúčový krok v procese samohodnotenia inštitúcií podľa modelu CAF. Cieľom modelu CAF je komplexné hodnotenie a zdokonaľovanie fungovania organizácií.

Metodička Jana Čuvalová privítala externý tím posudzovateľov, ktorý tvorili Milan Šesták a Pavel Večeřa, spolu s konzultantkou Monikou Jurkovičovou z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.

Riaditeľ ŠIOV, Branislav Hadár, následne predstavil históriu, hlavné činnosti a aktivity inštitúcie, motivácie zapojenia sa do modelu CAF, ako aj oblasti, v ktorých chce ŠIOV dosiahnuť zlepšenia.

Diskusia sa potom sústredila na jednotlivé kritériá modelu CAF. Členovia CAF tímu zodpovedali otázky posudzovateľov a doplňovali informácie zo samohodnotiacej správy. Posudzovatelia ocenili otvorenú komunikáciu a angažovanosť všetkých prítomných.

Externí posudzovatelia vyzdvihli viacero silných stránok ŠIOV-u, a zároveň identifikovali oblasti na zlepšenie, s ktorými ŠIOV bude pracovať v nasledujúcom období. Podrobné závery z posúdenia na mieste, vrátane odporúčaní pre ďalší rozvoj inštitúcie, budú spracované do konca júna 2024.

 

Skip to content