Vyhľadať
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Mapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rokoch 2020-2022

Finančná gramotnosť je stále živou, nadčasovou a nevyhnutnou témou pre celospoločenský vývoj a spokojnosť jednotlivcov a spoločnosti.

Vo februári a následne v júni 2023 sme sa obrátili na členov Medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť so žiadosťou o zmapovanie finančnej gramotnosti Slovenska v rozmedzí rokov 2020–2022, tém a čiastkových kompetencií Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktoré tá ktorá inštitúcia zastrešuje.

Na základe toho Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor Finančnej gramotnosti, SCCF a PSM spracoval materiál „Analýza mapovania finančnej gramotnosti na Slovensku v rokoch 2020–2022“, ktorý sme predstavili na pracovnom stretnutí 16. apríla v priestoroch Štátneho inštitútu odborného vzdelávania na Stromovej 9 v Bratislave.

Aktuálne aktivity a vízie týkajúce sa finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávania predstavili aj zástupcovia z Finančného riaditeľstva SR, z OVB Allfinanz Slovensko a Národnej banky Slovenska.

Analýza Finančnej gramotnosti na Slovensku 2020-2022

Mapovanie Finančnej gramotnosti na Slovensku 2020-2022

Skip to content