Vyhľadať
Close this search box.

MULTINA

MULTINA: Internationalisation@Home with Multinational PE

101049398 — MULTINA — ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO  

Termín realizácie projektu: 01. 04. 2022 – 31. 03. 2024

https://www.penworldwide.org/project/multina/

Článok – Vo výstupoch projektu MULTINA nájdete všetko o nadnárodnej cvičnej firme

Projekt „MULTINA“ je medzinárodný projekt programu Erasmus+, ktorý má za cieľ navrhnúť a vyvinúť inovatívny a inkluzívny model konceptu „Cvičná firma“ vytvorením nadnárodných pobočiek cvičných firiem pre študentov odborného vzdelávania a prípravy, aby zažili internacionalizácia@home. Študenti budú pracovať a učiť sa spolu naživo s rovesníkmi z iných krajín, čím posilnia medzinárodnú spoluprácu, jazykové a digitálne zručnosti, lepšie pochopia, ako funguje medzinárodný trh a umožnia študentom spolupracovať v medzinárodnom prostredí.

Nadnárodná cvičná firma ponúka stážistom príležitosť virtuálnej mobility prostredníctvom prevádzkových spojení s inými podnikmi ako prax študentov z celého sveta, čím vytvára realistické medzinárodné vzdelávacie prostredie. Medzinárodný rozmer cvičnej firmy je v súčasnosti obzvlášť dôležitý, keďže inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy majú veľké problémy s mobilitnými aktivitami študentov z každej krajiny v dôsledku prebiehajúcej celosvetovej zdravotnej krízy.

Cieľom je  posunúť flexibilitu a inkluzívnosť konceptu „Cvičná firma“ ako aj prispôsobiť sa aktuálnym zmenám v oblasti vzdelávania v dôsledku pandémie a súčasnej situácii vo svete, potreba alternatívnych foriem mobility, kde môže účastník projektu zažiť medzinárodnú prácu a učenie sa v bezpečnom prostredí.

Projekt MULTINA umožní študentom získať prehľad o medzinárodnom obchode, medzinárodnom marketingu a medzinárodných zákonoch a predpisoch týkajúcich sa podnikov vytvorením pobočiek ich podnikania spolu so študentmi OVP v inej účastníckej krajine. Umožní tiež zažiť realitu globálneho prepojeného obchodného sveta, kde sa študenti stávajú aktívnymi občanmi a zažijú živé pracovné interakcie so svojimi medzinárodnými rovesníkmi prostredníctvom kooperatívneho, inovatívneho a inkluzívneho modelu nadnárodnej cvičnej firmy.

Najväčší prínos nadnárodnej PE je

  • inklúzia pre znevýhodnené skupiny (ekonomicky a geograficky), perspektívny a do budúcnosti pripravený koncept, ktorý odráža realitu – príklady zo skutočných podnikov,
  • zlepšenie jazykových zručností,
  • spolupráca na získavaní mäkkých zručností, podpora účastníkov so špeciálnymi potrebami,
  • školenie personálu pre nadnárodné PE. Firmy v reálnom svete hľadajú budúcich zamestnancov, ktorí sú zvyknutí pracovať v nadnárodnom prostredí,
  • možnosť zlepšiť niektoré z profesionálnych zručností a kompetencií v celosvetovom meradle.

Všetky aktivity projektu budeme zverejňovať aj na www.sccf.sk

Skip to content