Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem a Mladý tvorca 2019 v Nitre

Bratislava – 14. novembra 2019 – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 sa po prvý raz uskutočnil v rámci výstavy Mladý tvorca na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre 5. – 6. novembra 2019. Sprievodnou akciou výstavy bola prezentácia súťaží Skills Slovakia, súťaž mladých elektrotechnikov a konferencia Inovácie v odbornom vzdelávaní.

 

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem boli Ekonomická univerzita v Bratislave a ďalšie vybrané školy.

 

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2019 sa ich predstavilo 39 z celého Slovenska a 11 zo zahraničia – z  Čiech,  Maďarska, Slovinska, Talianska, Turecka, Rumunska a Portugalska. Veľtrh navštívili aj cvičné firmy z Rakúska a Litvy.

 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Je jedinečným podujatím, na ktorom sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky i samostatne myslieť a tým podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí.

 

Počas veľtrhu zaznelo aj niekoľko veľmi zaujímavých prednášok:

Jana Kardošová z Ministerstva financií Slovenskej republiky hovorila na tému Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie.

Miro Siváček  predstavil svoju knihu „Dokonalá hra. Manažment podľa princípov“.

Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prednášal o „Obchodovaní s ľuďmi“.

Victoria Hädler prezentovala štruktúru a rozhodovacie procesy, projekty a aktivity, sociálne médiá, členské krajiny a iné informácie o EUROPEN PEN International.

Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha predstavil Metropolitnú banku.

Zástupcovia z Obchodnej akadémie Bolečkova v Nitre a ŠIOVu predstavili Erasmus+ projekt s názvom CLIL in VET ako aj  vytvorené kurikulum cvičnej firmy na medzinárodnom základe.

 

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil celkový imidž stánku, najlepší reprezentant/ka, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan, vizitka a absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií súťaží. Elektronické prezentácie cvičných firiem s moderáciou sprevádzali žiaci aj programom, v ktorom prezentovali svoju národnú kultúru a mentalitu. Novinkou boli súťaže kategórie „A“ pred veľtrhom a kategórie „B“ na veľtrhu. Novou bola aj súťaž cvičných firiem s názvom  „99 sekúnd vo výťahu“. 

 

Garantom súťaží bola Ľudmila Velichová z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V jednej z troch porôt boli aj naše kolegyne zo zahraničia – Dana Alansari z Národného ústavu vzdelávania Centra Fiktívních Firem (NÚV CEFIF) z Prahy a Vicky Hädler z Europen PEN International z Essenu. Okrem toho boli v komisiách zástupcovia z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Univerzity Komenského v Bratislave, zo Slovak Business Agency (SBA), zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a samozrejme zo ŠIOVu Marta Marušincová, Gabriela Horecká a Daniel Ňarjaš.

 

Bodové vyhodnotenie súťaží cvičných firiem ako aj umiestnenia vo všetkých vyhlásených kategóriách a fotogalériu veľtrhu nájdete na www.sccf.sk v časti Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Ceny do súťaží venovali a veľtrh podporili VSE a.s. – Východoslovenská energetika; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, SPN – Mladé letá, s. r. o., Europass  a KVANT spol s. r. o. a.  

 

Aj vďaka spomínaným firmám sa nám podarilo zorganizovať jedinečné podujatie. Ešte raz im všetkým srdečne ďakujeme. Naša vďaka patrí aj všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností mladých ľudí.                                                              

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť