Vyhľadať
Close this search box.

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem a Mladý tvorca 2019 v Nitre

Bratislava – 14. novembra 2019 – Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019 sa po prvý raz uskutočnil v rámci výstavy Mladý tvorca na národnom výstavisku Agrokomplex v Nitre 5. – 6. novembra 2019. Sprievodnou akciou výstavy bola prezentácia súťaží Skills Slovakia, súťaž mladých elektrotechnikov a konferencia Inovácie v odbornom vzdelávaní.

 

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), odbor finančnej gramotnosti a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). Ďalšími spoluorganizátormi Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem boli Ekonomická univerzita v Bratislave a ďalšie vybrané školy.

 

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2019 sa ich predstavilo 39 z celého Slovenska a 11 zo zahraničia – z  Čiech,  Maďarska, Slovinska, Talianska, Turecka, Rumunska a Portugalska. Veľtrh navštívili aj cvičné firmy z Rakúska a Litvy.

 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem poskytuje možnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy aj s podporou reálnych partnerov. Je to miesto, kde si žiaci môžu vyskúšať v priamom kontakte so zákazníkom všetko, čo sa v simulovanom prostredí cvičných firiem naučili. Je jedinečným podujatím, na ktorom sa prezentuje kreativita a  flexibilita mladých ľudí, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky i samostatne myslieť a tým podporuje podnikavosť a akcieschopnosť mladých ľudí.

 

Počas veľtrhu zaznelo aj niekoľko veľmi zaujímavých prednášok:

Jana Kardošová z Ministerstva financií Slovenskej republiky hovorila na tému Finančná gramotnosť a podnikateľské vzdelávanie.

Miro Siváček  predstavil svoju knihu „Dokonalá hra. Manažment podľa princípov“.

Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prednášal o „Obchodovaní s ľuďmi“.

Victoria Hädler prezentovala štruktúru a rozhodovacie procesy, projekty a aktivity, sociálne médiá, členské krajiny a iné informácie o EUROPEN PEN International.

Radek Maxa z Metropolitnej univerzity Praha predstavil Metropolitnú banku.

Zástupcovia z Obchodnej akadémie Bolečkova v Nitre a ŠIOVu predstavili Erasmus+ projekt s názvom CLIL in VET ako aj  vytvorené kurikulum cvičnej firmy na medzinárodnom základe.

 

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem, na ktorých sa hodnotil celkový imidž stánku, najlepší reprezentant/ka, elektronické prezentácie, katalóg, logo, slogan, vizitka a absolútny víťaz všetkých hodnotených kategórií súťaží. Elektronické prezentácie cvičných firiem s moderáciou sprevádzali žiaci aj programom, v ktorom prezentovali svoju národnú kultúru a mentalitu. Novinkou boli súťaže kategórie „A“ pred veľtrhom a kategórie „B“ na veľtrhu. Novou bola aj súťaž cvičných firiem s názvom  „99 sekúnd vo výťahu“. 

 

Garantom súťaží bola Ľudmila Velichová z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V jednej z troch porôt boli aj naše kolegyne zo zahraničia – Dana Alansari z Národného ústavu vzdelávania Centra Fiktívních Firem (NÚV CEFIF) z Prahy a Vicky Hädler z Europen PEN International z Essenu. Okrem toho boli v komisiách zástupcovia z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, z Univerzity Komenského v Bratislave, zo Slovak Business Agency (SBA), zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) a samozrejme zo ŠIOVu Marta Marušincová, Gabriela Horecká a Daniel Ňarjaš.

 

Bodové vyhodnotenie súťaží cvičných firiem ako aj umiestnenia vo všetkých vyhlásených kategóriách a fotogalériu veľtrhu nájdete na www.sccf.sk v časti Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2019.

Víťazi súťaží dostali okrem diplomu a takzvanej „Viktorky“ aj vecné dary. Ceny do súťaží venovali a veľtrh podporili VSE a.s. – Východoslovenská energetika; Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency; Združenie mladých podnikateľov Slovenska, SPN – Mladé letá, s. r. o., Europass  a KVANT spol s. r. o. a.  

 

Aj vďaka spomínaným firmám sa nám podarilo zorganizovať jedinečné podujatie. Ešte raz im všetkým srdečne ďakujeme. Naša vďaka patrí aj všetkým,  ktorí svojou účasťou a podporou  prispeli k zvýšeniu prestíže celého podujatia a umožnili skvalitniť priestor pre tvorivosť a získavanie odborných a praktických zručností mladých ľudí.                                                              

Skip to content