Vyhľadať
Close this search box.

Skills Slovakia interaktívne prezentácie a súťaž mladých elektronikov – Mladý tvorca 2019

Bratislava – 6. november 2019 – Počas celoštátnej výstavy stredoškolského odborného vzdelávania MLADÝ TVORCA (5. – 6. novembra) sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex so svojimi zručnosťami predviedli v profesii elektronik najlepší žiaci prvých a druhých ročníkov škôl z celého Slovenska.

Do úvodného ročníka súťaže Mladých elektronikov sa zapojilo 30 žiakov zo 17. stredných škôl. Členovia odbornej hodnotiacej komisie pod gestorstvom Slovenskej spoločnosti elektronikov, v ktorej boli  odborníci z praxe, zo stredných škôl, vysokej školy a školského klubu mali nesmierne náročnú úlohu. Pri hodnotení rozhodovala kvalita spájkovania, funkčnosť, celkový vzhľad výrobku a čas zhotovenia. Dôležité boli aj teoretické vedomosti.   

Zvíťazil Tomáš Matuška zo SPŠ elektrotechnickej J. Murgaša v Banskej Bystrici,  druhý bol Tobias Hrubjak zo Spojenej školy v Tvrdošíne a tretiu priečku obsadil Milan Kmecík zo SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

 V interaktívnych  prezentáciách, v rámci podujatia Skills Slovakia, sa predstavilo 6 partnerov spolupráce: SOŠ veterinárna Nitra s odbormi agropodnikanie, farmárstvo, kynológia, SOŠ záhradnícka Piešťany v odbore floristika, SOŠ Stará Turá robotikou a mechatronikou, SOŠ stavebná Nitra murármi, Fakulta prírodných vied UCM v Trnave odborom environmentalistika a ekológia, ktorým úspešne podporuje žiakov slovenských stredných škôl v rámci projektu „ Zelený Andel“ a Slovenský cech pre chladiacu a klimatizačnú techniku v odbore chladiaca a klimatizačná technika.   

Mladý tvorca bol určený pre žiakov základných a stredných škôl v SR. Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý bol hlavným garantom, sa predstavil v Nitre aj v ďalších aktivitách a sprievodných podujatiach.

 

Skip to content