Mladý mechatronik 2023

V tomto školskom roku sa uskutoční siedmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik 2023. Finálové celoštátne kolo prebehne 29.- 30. marca na Materiálovo-technologickej fakulte,  Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky so sídlom v Trnave,  Slovenskej technickej univerzity Bratislava.  

Stretnutie najlepších žiakov stredných odborných škôl budúcich majstrov v odbore mechatronika prinesie ukážky praktických, manuálnych zručností žiakov na akademickej pôde fakulty v Trnave pod odborným gestorstvom firmy FESTO Bratislava. Vo finálovom kole o víťazstvo zabojujú dvojčlenné tímy stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov.

Všetci na svojich školách intenzívne trénujú pod vedením skúsených pedagógov tak, aby ich výsledky na súťaži presvedčili hodnotiteľov FESTO.  Úlohou bude v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Z množstva čiastkových úloh, ktoré ich čakajú sú náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým gestorom Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným gestorom a realizátorom súťaže je FESTO spol. s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita.

Zaujímavým benefitom účasti v súťaži je možnosť prezentovať sa v anglickom jazyku. Plus pre víťazov ďalšia prezentácia na medzinárodnom fóre  odborného vzdelávania a prípravy súťaži EuroSkills 2023 v poľskom Gdansku v septembri 2023.

 

sk_SK