Vyhľadať
Close this search box.

Vo Volkswagen Slovakia už s overovaním kvalifikácií začali. Teraz sa systém overovania kvalifikácií otvára aj ďalším záujemcom a firmám

Overovanie kvalifikácií získaných mimo školského vzdelávania si vytvára čoraz významnejšie miesto v rámci fungujúceho systému celoživotného vzdelávania na Slovensku. Svedčí o tom aj fakt, že do pilotného overovania v rámci národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike sa začiatkom tohto roka zapojila aj významná spoločnosť Volkswagen Slovakia. Výsledkom je, že vďaka národnému projektu mohlo vyše 200 zamestnancov Volkswagen Slovakia získať osvedčenie o kvalifikácii Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe.

Je dlhodobo známym faktom, že Slovensko je v prepočte na počet obyvateľov jedným zo svetových lídrov vo výrobe automobilov. Možno menej už rezonuje to, že školský vzdelávací systém nebol na túto líderskú pozíciu stopercentne pripravený, a preto neprodukuje dostatočný počet absolventov pre tento sektor. Automobilový priemysel a strojárstvo, ako aj ďalšie sektory národného hospodárstva tak musia hľadať zamestnancov medzi absolventmi iných odborov, ktorí však svoje vedomosti a zručnosti požadované pre danú kvalifikáciu získavajú až praxou na danej pracovnej pozícii. Postupom času sa z nich ale stávajú odborníci v danej oblasti. Práve takíto ľudia sú cieľovou skupinou národného projektu.

Ak chceme byť úspešní, musíme flexibilne reagovať na potreby trhu práce

Možnosť získať kvalifikáciu naozaj relatívne efektívnym a inovatívnym spôsobom – overením vedomostí, zručností a kompetencií – sa samozrejme netýka len automobilového priemyslu. Pod dohľadom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania získavajú inštitúcie po celom Slovensku autorizáciu, ktorá ich oprávňuje vykonávať overovanie kvalifikácií a vydávať osvedčenia o profesijnej kvalifikácii. V súlade s trendami EÚ, kde sú obdobné systémy už implementované, je možné získať kvalifikáciu aj na základe toho, že skúšobná komisia posúdi a vyhodnotí portfólio uchádzača o overenie kvalifikácie (napr. pracovnú históriu, absolvovanie kurzov či referencie zamestnávateľov) a uzná, že uchádzač spĺňa všetky podmienky pre jej získanie. V prípade, že predložené portfólio nie je dostatočné, uchádzač sa zúčastňuje skúšky, kde komisia posudzuje požadované vedomosti, zručnosti či kompetencie pre danú kvalifikáciu. Každý záujemca o overenie kvalifikácie môže požiadať o overenie bez potreby absolvovania ďalších kurzov, keďže dôraz sa kladie na jeho profesijnú prax.

Vyštudovaný čašník, ktorý sa zamestnal ako skladník, nie je v dnešnej dobe ničím nezvyčajným. Rovnako ani elektrotechnik, ktorý pracuje ako kuchár. Ak chceme vytvoriť dobre fungujúci systém, musíme flexibilne reagovať na potreby trhu práce a na zmeny, ktoré naň vplývajú. Dôležité pritom je ale nezabúdať na kvalitu pracovnej sily. Práve to je jedným z cieľov funkčného systému overovania kvalifikácií, ktorého bezplatná pilotná fáza je teraz otvorená pre každého, kto má záujem dať si overiť kvalifikáciu.

Skip to content