Vo Volkswagen Slovakia už s overovaním kvalifikácií začali. Teraz sa systém overovania kvalifikácií otvára aj ďalším záujemcom a firmám

Overovanie kvalifikácií získaných mimo školského vzdelávania si vytvára čoraz významnejšie miesto v rámci fungujúceho systému celoživotného vzdelávania na Slovensku. Svedčí o tom aj fakt, že do pilotného overovania v rámci národného projektu Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike sa začiatkom tohto roka zapojila aj významná spoločnosť Volkswagen Slovakia. Výsledkom je, že vďaka národnému projektu mohlo vyše 200 zamestnancov Volkswagen Slovakia získať osvedčenie o kvalifikácii Montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe.

Je dlhodobo známym faktom, že Slovensko je v prepočte na počet obyvateľov jedným zo svetových lídrov vo výrobe automobilov. Možno menej už rezonuje to, že školský vzdelávací systém nebol na túto líderskú pozíciu stopercentne pripravený, a preto neprodukuje dostatočný počet absolventov pre tento sektor. Automobilový priemysel a strojárstvo, ako aj ďalšie sektory národného hospodárstva tak musia hľadať zamestnancov medzi absolventmi iných odborov, ktorí však svoje vedomosti a zručnosti požadované pre danú kvalifikáciu získavajú až praxou na danej pracovnej pozícii. Postupom času sa z nich ale stávajú odborníci v danej oblasti. Práve takíto ľudia sú cieľovou skupinou národného projektu.

Ak chceme byť úspešní, musíme flexibilne reagovať na potreby trhu práce

Možnosť získať kvalifikáciu naozaj relatívne efektívnym a inovatívnym spôsobom – overením vedomostí, zručností a kompetencií – sa samozrejme netýka len automobilového priemyslu. Pod dohľadom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania získavajú inštitúcie po celom Slovensku autorizáciu, ktorá ich oprávňuje vykonávať overovanie kvalifikácií a vydávať osvedčenia o profesijnej kvalifikácii. V súlade s trendami EÚ, kde sú obdobné systémy už implementované, je možné získať kvalifikáciu aj na základe toho, že skúšobná komisia posúdi a vyhodnotí portfólio uchádzača o overenie kvalifikácie (napr. pracovnú históriu, absolvovanie kurzov či referencie zamestnávateľov) a uzná, že uchádzač spĺňa všetky podmienky pre jej získanie. V prípade, že predložené portfólio nie je dostatočné, uchádzač sa zúčastňuje skúšky, kde komisia posudzuje požadované vedomosti, zručnosti či kompetencie pre danú kvalifikáciu. Každý záujemca o overenie kvalifikácie môže požiadať o overenie bez potreby absolvovania ďalších kurzov, keďže dôraz sa kladie na jeho profesijnú prax.

Vyštudovaný čašník, ktorý sa zamestnal ako skladník, nie je v dnešnej dobe ničím nezvyčajným. Rovnako ani elektrotechnik, ktorý pracuje ako kuchár. Ak chceme vytvoriť dobre fungujúci systém, musíme flexibilne reagovať na potreby trhu práce a na zmeny, ktoré naň vplývajú. Dôležité pritom je ale nezabúdať na kvalitu pracovnej sily. Práve to je jedným z cieľov funkčného systému overovania kvalifikácií, ktorého bezplatná pilotná fáza je teraz otvorená pre každého, kto má záujem dať si overiť kvalifikáciu.

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť