Vyhľadať
Close this search box.

Na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem Praha 2022 zvíťazila slovenská firma

V poradí 27. Medzinárodný veľtrh „fiktívnych“ firiem Praha 2022 pripravila v dňoch 23.–25. marca 2022 cvičná firma Antré, s.r.o. z Obchodnej akadémie v Prahe.

Pražský veľtrh cvičných firiem  je každoročne veľmi podporovaný reálnymi partnermi, mestom Praha a záštitu nad ním má Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Už tradičným partnerom veľtrhu cvičných firiem bola Metropolitná univerzita Praha, Centrum fiktívnych firiem (CEFIF) z Národného pedagogického inštitútu ČR ako aj Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF), odbor Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Medzinárodný veľtrh poskytuje príležitosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť obchodné prípady, nadväzovať obchodné a partnerské vzťahy s podporou reálnych partnerov. Po prvý raz sa pražský veľtrh realizoval online prostredníctvom aplikácie Gather Town.  Všetci sme sa v rámci neho pohybovali prostredníctvom Avatarov. Tri veľtržné dni spestril zaujímavý program. Okrem vstupov samotných účastníkov veľtrhu,  ktorí prezentovali svoje firmy a súťažili aj naživo, to boli tiež prednášky  partnerov, sponzorov a iných hostí.

Veľtrhu sa zúčastnilo šesťdesiat cvičných firiem a z toho bolo sedem zo Slovenska, tri z Rakúska, dve z Belgicka, dve z Bulharska, jedna z Rumunska a päťdesiatpäť z Čiech a Moravy.

Cvičné firmy na veľtrhu tradične súťažili v kategóriách o najlepší katalóg, najlepšiu prezentáciu, reklamný spot  a 90 sekúnd vo výťahu. Ak sa zapojili do všetkých štyroch súťaží, mohli vyhrať titul „najlepšia firma veľtrhu“. Garantom a usporiadateľom súťaže 90´vo výťahu, ktorej cieľom je v priebehu tohto času čo najoriginálnejšie predstaviť svoju firmu náhodnému neznámemu, bola naša partnerská inštitúcia CEFIF z Národného pedagogického inštitútu ČR. Porotcom súťaže 90´vo výťahu bolo aj SCCF a PEN Worldwide, svetové združenie cvičných firiem. Okrem toho sa cvičné firmy mohli zúčastniť súťaže Naj obchodný leták, ktorej garantom a organizátorom bola Metropolitní univerzita Praha. Aj v tejto súťaži boli v porote SCCF aj PEN Worldwide.

Slovenské firmy boli úspešné hneď v niekoľkých zo spomínaných súťaží. Tretí najlepší katalóg mala cvičná firma 21 kapkejks, s.r.o. zo SOŠ chemickej z Hlohovca. V súťaži reklamný spot vyhrala cvičná firma ComFur nábytok, s.r.o. z Obchodnej akadémie Rožňava. Najlepšiu prezentáciu mala cvičná firma SPOTLIGHT, s.r.o. zo SOŠ chemickej z Hlohovca. V súťaži „90 sekúnd vo výťahu“, ktorá prebiehala naživo v anglickom jazyku, obsadila cvičná firma Prstenec Saturna, s.r.o. prvé miesto a  ComFur nábytok, s. r. o., druhé miesto. Absolútnym víťazom Medzinárodného veľtrhu fiktívnych firiem Praha 2022, teda prvé miesto v kategórii „najlepšia firma veľtrhu“  získala cvičná firma ComFur nábytok, s.r.o. a druhé miesto firma Prstenec Saturna, s.r.o., obidve z Obchodnej akadémie Rožňava.

Na záver veľtrhu Metropolitná univerzita Praha vyhodnotila anketu „O najlepšieho online vyučujúceho cvičnej firmy 2021“, ktorú vyhlásila v decembri v spolupráci s Českou poštou. Žiaci slovenských a českých cvičných firiem napísali príbeh, prečo by sa práve ich učiteľ mal stať najlepším online učiteľom roka 2021. Tretie miesto v tejto ankete získala pani učiteľka Jana Fulierová zo SOŠ chemickej z Hlohovca a prvé miesto, teda absolútnym víťazom ankety je pani učiteľka Jarka Krasňanská zo SOŠ automobilovej zo Senca, tiež zo Slovenska.

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme. Do budúcich rokov prajeme všetkým veľa úspechov a hlavne zlepšenie epidemiologickej situácie, aby sme sa všetci mohli stretnúť osobne na výstavisku v Prahe. 

Všetko o veľtrhu vrátane výsledkových listín nájdete na https://antreprague.cz/.

Výsledky ankety O najlepšieho online vyučujúceho cvičnej firmy 2021 nájdete na https://www.mubanka.cz.

Skip to content