Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci sa zaujímajú o využitie alternatívnych zdrojov energií a ochranu životného prostredia

Dvanástym ročníkom privíta 6.- 8. apríla Stredná odborná škola  podnikania v remeslách a službách,  V. P. Tótha v Senici účastníkov celoštátnej súťaže zameranej na podporu stredoškolských talentov v oblasti využívania alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetické úspory a znižovanie emisií v doprave. Tento rok sa stretnú žiaci počas troch dní po dvoch rokoch  dištančnej formy opäť prezenčne. Prvý súťažný deň je na programe slávnostné otvorenie za prítomností pozvaných hostí, druhý deň obhajoby v troch kategóriách.  Tretí deň sa zavŕši vyhlásením výsledkov.

Víťazi budú súčasne nominovaní na prezentáciu svojich úspešných projektov na medzinárodnej súťaži ENERSOL-ČR v Otrokoviciach (21.–22. apríla) kde spomedzi súťažiacich  zúčastnených európskych krajín získajú nové skúsenosti a ďalšie zaujímavé ocenenia.

 ENERSOL–SK je postavená na súťažných prehliadkach najlepších projektov – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stredoškoláci súťažia v odborno-teoretických a praktických vedomostiach aj zručnostiach.

„V hlavnej kategórii sú práce zamerané na témy ako úspory energií, obnoviteľné zdroje, znižovanie emisií v dopravy. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaní technológií a materiálov. Tvorivá kategória je priestor, v ktorom sa využívajú tvorivé schopnosti žiakov v spolupráci s ich učiteľmi a vysokoškolskými pedagógmi. Práce v tejto kategórii sú náročné tak z časového hľadiska, ako aj z hľadiska materiálovo a finančného zhotovenia výrobkov, či presnejšie, projektov. Doplnkovou formou súťaže je tretia kategória a to propagačná. Jej obsah je zameraný na tvorivú umeleckú činnosť ako sú návrhy plagátov, výroby propagačných predmetov, či keramika a pod, “  priblížila predsedníčka celoštátnej komisie Danica Rapantová.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je odbor podpory smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Súťažiacim prajeme úspešnú obhajobu svojich prác, získanie nových zručností a skúseností a členom odborných hodnotiacich komisií  príjemné hodnotenie prezentácií súťažiacich. 

  

Skip to content