Vyhľadať
Close this search box.

Odporúčania Cedefopu a Európskej komisie na podporu učiacich sa

Decembrová stručná správa Cedefopu upozorňuje na potrebu reakcie na zmeny na trhu práce. V dôsledku technologických zmien, ale aj v dôsledku pandémie, je potrebné pristúpiť k systematickému zvyšovaniu úrovne zručností alebo získavaniu nových zručností. Európsky program v oblasti zručností, prijatý v roku 2020, podporuje myšlienku individuálnych vzdelávacích účtov, o ktorej sa už niekoľko rokov diskutuje aj u nás. Vzdelávacie účty môžu zvýšiť účinnosť vzdelávania, najmä ak budú prepojené na poradenstvo a systém validácie, ktorý zatiaľ nemáme a ktorý umožní získať doklad o kvalifikácii aj mimo tradičného vzdelávania v škole. Odporúča sa získavanie „malých“ kvalifikácií a dokladov o kvalifikácii (micro-credentials), ktoré by doplnili doterajší systém „veľkých“ kvalifikácií vyžadujúcich viacročné vzdelávanie. Vzdelávacie účty, zavedenie „malých“ kvalifikácií a finančnej podpory vzdelávania môže pomôcť zachytiť aj ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, či už v dôsledku vlastných chýb, alebo medzier v doterajšom systéme. Flexibilné a bezplatné poradenstvo by malo byť prístupné jednotlivcom vždy, keď to potrebujú, malo by sa prispôsobovať ich konkrétnym potrebám a malo by obsahovať možnosť validácie nadobudnutých vedomostí a zručností. Poradenstvo by malo ponúkať informácie o výhodách validácie a malo by byť jednotlivcovi k dispozícii vo všetkých štyroch fázach procesu validácie zručností, ktorý sa začína personálnym auditom na zistenie nadobudnutých zručností a zavŕši sa získaním dokladu. Dôležitá je podpora rozvoja zručností na riadenie vlastnej kariéry počas celého života.

pdf Decembrová stručná správa Cedefopu 

pdf Európsky program v oblasti zručností 

Skip to content