Vyhľadať
Close this search box.

Online súťaž ZAV Zvolen 2021 – „Generálna skúška pre Súťaž v spracovaní informácií na počítači“

ilustarčné foto (ŠIOV)

Spracovanie informácií na počítači patrí k stredoškolským súťažiam, ktoré každoročne sprevádza veľký záujem žiakov. Stredoškoláci ukazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a mimoriadnu vytrvalosť v práci s počítačom, pri ktorej je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou a presnosťou.

Súťaž zvyšuje počítačovú gramotnosť žiakov a schopnosť efektívneho využívania počítačov, čo prispieva k ich lepšiemu uplatneniu na trhu práce. Okrem žiakov obchodných akadémií sa do nej zapájajú aj študenti gymnázií, SOŠ či SPŠ, v ktorých sa vyučuje predmet informatika, aplikovaná informatika a podobne. Prepojenie predmetov administratíva, korešpondencia a informatika je pre prax a budúcnosť našich študentov veľmi dôležitá.

Aktuálne sa 10. februára uskutočnia  krajské kolá online súťaže, ktoré tým najlepším otvárajú cestu na finálové podujatie v marci 2021.  Súťažiacich čakajú viaceré úlohy, ako písanie na počítači, pri ktorom sa hodnotí rýchlosť a chybovosť, ďalej úprava textu, pri ktorej je dôležitá rýchlosť i precíznosť a wordprocessing, ktorý je o profesionálnom spracovaní textu. Ďalšou motiváciou k víťazstvu je aj reprezentácia  Slovenska  na majstrovstvá sveta INTERSTENO. 

Aby žiaci dosiahli primeraný úspech, vítaná je každá iniciatíva, ktorá  im umožňuje trénovanie a porovnávanie vedomostí a zručností. Jednou z nich je aj súťaž ZAV Zvolen 2021 online,  ktorá sa uskutočnila 4. februára 2021.  Ani v  dobe obmedzenia fungovania škôl, slovenskí učitelia a súťažiaci žiaci nezaháľali a aktívne sa zapojili vo veľkom počte. Dosiahli dobré výsledky a svojim učiteľom a organizátorovi – Internetovej škole ZAV Praha, Helenke a Jaroslavovi Zaviačičovcom  urobili  radosť. V súťaži družstiev dosiahli najlepší výsledok žiaci OA Senica.

Podľa zhrnutia Anny Škovierovej, ktorá súťažné úlohy pripravovala s veľkým odstupom a prehľadom zvíťazil Martin Kozáček z OA Žilina. Pri odpise s penalizáciou 50 napísal 429,2 čistých úderov a s penalizáciou 100 dokonca 481,5 čistých úderov za minútu. Stupne víťazov v obidvoch disciplínach patrili chlapcom. V kombinácii – súčtu čistých úderov z obidvoch disciplín – za Matejom Kozáčkom skončil druhý Kristián Hauswirth ze SOŠ ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a tretí Tomáš Greguš z OA Nevädzova v Bratislave. Najúspešnejšou súťažiacou z dievčat bola na 6. mieste Saša Tiefenbacherová z OA Trnava.

Súťaž družstiev (súčet výsledkov z kombinácie maximálne troch najlepších žiakov za danú školu) ovládla OA Senica celkovým súčtom úderov 20 566 a porazila tak tesne druhú OA Trnava (20 422). Pomyslenú bronzovú medailu si odviezla OA Nevädzova Bratislava.

 Celkom súťažilo úctyhodných 280 žiakov z 32 slovenských škôl. Najviac súťažiacich sa na štart postavilo z OA Senica (44 žiakov), z OA Veľký Meder (28) z OA Rožňava (25), OA Martin (24) a OA Trenčín (23).

Veríme, že pre súťažiacich bola táto súťaž dobrou prípravou na chystanú Krajskú súťaž v spracovaní informácií na počítači (SIP), ktorá bude už 10. februára v jednej z kategórií – odpis textu pod gestorstvom  ZAV. Vyhlasovateľom súťaže je MŠVVaŠ a garantom ŠIOV a OÚ SR.

Ďakujeme všetkým súťažiacim aj ich vyučujúcim za usilovnosť a aktívnosť v dobe dištančných súťaží, kedy príprava na podujatia pre mladé talenty nie je jednoduchá.  

 

Skip to content