Vyhľadať
Close this search box.

Otrokovice hostili mladých účastníkov medzinárodnej konferencie ENERSOL-EÚ

Témy obnoviteľných zdrojov energie, znižovania energetickej náročnosti, obmedzovania uhlíkovej stopy a hospodárenia s vodou a odpadmi rezonovali v odborných prácach stredoškolákov európskych krajín na 19. ročníku Medzinárodnej konferencie  ENERSOL-EÚ.

Pod gestorstvom Strednej priemyselnej  školy  v českých Otrokoviciach sa 21.-22. apríla stretli stredoškoláci a pedagógovia škôl z Rakúska, Nemecka, Slovinska, Slovenska a Českej republiky v celkovom počte 160 delegátov, aby prezentovali víťazné práce národných súťažných kôl ENERSOL. Cieľom konferencie bolo podporiť vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, energetických úspor, obmedzenia emisií, hospodárenia s vodou a odpadmi formou presadzovania šetrných technológií a úspor k ochrane životného prostredia. Projekt usiluje o medzinárodnú spoluprácu a vytvorenie podmienok pre zdieľanie znalostí a skúseností medzi žiakmi partnerských zemí. Je súčasťou programu podpory talentovaných žiakov stredných škôl a popularizáciu technických odborov.

Medzinárodnú konferenciu podporil Zlínský kraj a mesto Otrokovice s osobnými záštitami hejtmana Zlínského kraja Ing. Radima Holiše a starostky mesta Otrokovice Mgr. Hany Večerkové a Jiřího Herodesa, predsedu rady partnerov ENERSOL. Gestorom podujatia bol Enersol CZech. Z. s. a Stredná priemyselná škola Otrokovice. Záštitu projektu Enersol poskytli Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v zastúpení Petrom Gazdíkom ministrom školstva, mládeže a telovýchovy,  ktorý súčasne slávnostne otvoril konferenciu.  

Po slávnostnom  otvorení   postupne žiaci  v anglickom jazyku predstavili  svoje odborné súťažné práce. Oba dni  súťažilo 21 projektov, ktoré prezentovalo suverénne  tridsať mladých stredoškolákov.   Zo Slovenska sa  aktivity zúčastnilo sedem žiakov.   Zaujímavý pre  účastníkov bol aj sprievodný program – Science show pre žiakov  a pedagógov, exkurzia do Continental Barum, prehliadka múzea Harley Davidson a múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne.  Odbornú porotu tvoril tím z  Národného pedagogického inštitútu Praha. 

Prítomných  zaujala  práca Slavomíry Koščovej zo  Strednej  odbornej  školy  Stará Turá s názvom „ Autonómne terárium“.  Slovenskú delegáciu  ďalej  zastupovali  žiaci zo  Strednej priemyselnej dopravnej školy Trnava,  Strednej priemyselnej školy Trnava, Strednej priemyselnej školy dopravnej  Zvolen, Strednej školy Nové Zámky, Strednej školy Banská Bystrica – Kremnička a  Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Košice. Všetci účastníci získali mimoriadne ocenenia za aktívnu účasť.  

Slovenskú delegáciu podporila Celoštátna odborná komisia ENERSOL pod vedením predsedníčky Danice Rapantovej zo Strednej odbornej školy podnikania v remeslách a službách Senica a Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava.   

 

 

 

 

Skip to content