Vyhľadať
Close this search box.

Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

44 . ročník celoštátneho kola Stredoškolskej  odbornej  činnosti (SOČ) bol po dvoch rokoch dištančnej formy realizovaný opäť prezenčne na pôde Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove. Celoštátna súťaž predstavila v obhajobách tých najlepších stredoškolákov so svojimi projektami.  

Do tohto ročníka sa zapojilo spolu od školských kôl 3 196 žiakov  z 281 stredných škôl Slovenska s 2 692 prácami. Najväčší záujem bol o riešenie prác s témami v odboroch informatika, ekonomika a riadenie,  pedagogika, psychológia a sociológia. Celoštátna prehliadka sa konala 26.- 29. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Najlepšie výsledky a najviac ocenení si odniesli  súťažiaci z Nitrianskeho kraja. Druhý v poradí sa umiestnil kraj Žilinský a tretí kraj Košický.   

Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali vlastné prezentácie aj  krátke videá predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky a podobne. Celková obhajoba žiakov  s diskusiou trvala 15 minút. Diskusia bola ku každej práci veľmi adresná a zaujímavá tak zo strany  členov odborných hodnotiacich komisií ako aj spolusúťažiacich. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba práce pri diskusii.

Výhercovia celoštátnej prehliadky SOČ 2022:

 • v odbore Problematika voľného času:  Miroslava Mikulová, Liečivé byliny rastúce v katastri obce Skalité, SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou 1642, Krásno nad Kysucou
 • v odbore Matematika, fyzika: Damián Regeš, Svetelné znečistenie, Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, Poprad
 • v odbore Chémia, potravinárstvo: Lucia Cengelová, Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov, Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296, Čadca
 • v odbore Biológia: Ema Hetešová, Forézia šťúrikov Slovenska, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok
 • v odbore Životné prostredie, geografia, geológia: Katarína Horáková, Alternatívny prírodný materiál budúcnosti, Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves
 • v odbore Zdravotníctvo a farmakológia: Ivan Murín, Lepok a ochorenia spôsobené lepkom, Gymnázium J. Lettricha 2, Martin
 • v odbore Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo): Michal Adamko, Pestujeme pálivé papričky, Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
 • v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia: Timea Vrtíková, Noemi Cziriová, Podpora cestovného ruchu v okrese Levice, Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice
 • v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Tomáš Krajmer, Strojové učenie v strojárstve, SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28, Nové Zámky
 • v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia: Matej Puškár, Peter Slivoň, Materská škola Rajčula, SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
 • v odbore Informatika: Jakub Gál, RL NEURÓNOVÁ SIEŤ OPTIMALIZOVANÁ NA SÚŤAŽ ROBOCUP, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Kráľa 20, Nitra
 • v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Dominik Bukovcak, Elektrický skateboard, SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany
 • v odbore História, filozofia, právne vedy: Lucia Galambošová, V beznádeji sa rodí zázrak – životný príbeh prof. Alexandra Frieda, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina,
 • v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Juraj Hlaváč Branislav Čamaj, Dávid Jahôdka, Tvorba didaktického videa v biológii, Gymnázium Školská 234/8, Považská Bystrica
 • v odbore Ekonomika a riadenie : Tamara Smahová, Marketingová podpora nového výrobku – Prieskum trhu a reklama, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
 • v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Lenka Petrovičová, Priateľstvo na motýlích krídlach, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové,
 • v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia:  Jessica Grellneth, Subjektívne vnímanie ťažkostí s hlasom a ich prevencia u hlasových profesionálov, Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves

Žiačka Ema Hetešová z odboru 04 – biológia s prácou „Forézia šťúrikov Slovenska“ z Gymnázia P.O. Hviezdoslava  z Kežmarku a odboru 11- Informatika Adrián Hochla s prácou „Inverzná kinematika pre každého“ z Gymnázia z Dubnice nad Váhom získali účasť na celoštátnu prehliadku SOČ do Českej republiky, ktorá sa koná prezenčne na Gymnáziu J. Ortena Kutná Hora 10. – 12. júna 2022.

„Putovnú valašku SOČ“ pre 45. ročník celoštátnej prehliadky prevzala  za Nitriansky kraj predsedníčka krajskej komisie SOČ pani Anna Sandanusová.

Odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže, na ktorého webovom sídle sú uvedené ďalšie informácie o umiestnení žiakov. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  veľké ďakujem.

 

Skip to content