Celoštátna prehliadka SOČ opäť ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov

44 . ročník celoštátneho kola Stredoškolskej  odbornej  činnosti (SOČ) bol po dvoch rokoch dištančnej formy realizovaný opäť prezenčne na pôde Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva služieb Jána Andraščíka v Bardejove. Celoštátna súťaž predstavila v obhajobách tých najlepších stredoškolákov so svojimi projektami.  

Do tohto ročníka sa zapojilo spolu od školských kôl 3 196 žiakov  z 281 stredných škôl Slovenska s 2 692 prácami. Najväčší záujem bol o riešenie prác s témami v odboroch informatika, ekonomika a riadenie,  pedagogika, psychológia a sociológia. Celoštátna prehliadka sa konala 26.- 29. apríla v sedemnástich súťažných odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Najlepšie výsledky a najviac ocenení si odniesli  súťažiaci z Nitrianskeho kraja. Druhý v poradí sa umiestnil kraj Žilinský a tretí kraj Košický.   

Žiaci si podľa pokynov pripravili ústnu prezentáciu a obhajobu práce. Mnohí  zdieľali vlastné prezentácie aj  krátke videá predstavujúce fungovanie modelu, pomôcky a podobne. Celková obhajoba žiakov  s diskusiou trvala 15 minút. Diskusia bola ku každej práci veľmi adresná a zaujímavá tak zo strany  členov odborných hodnotiacich komisií ako aj spolusúťažiacich. Hodnotená bola odborná a obsahová úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálna stránka práce, úroveň spracovania a dokumentácie, používanie odbornej terminológie, využitie práce, prezentácia práce a obhajoba práce pri diskusii.

Výhercovia celoštátnej prehliadky SOČ 2022:

 • v odbore Problematika voľného času:  Miroslava Mikulová, Liečivé byliny rastúce v katastri obce Skalité, SOŠ drevárska, Krásno nad Kysucou 1642, Krásno nad Kysucou
 • v odbore Matematika, fyzika: Damián Regeš, Svetelné znečistenie, Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, Poprad
 • v odbore Chémia, potravinárstvo: Lucia Cengelová, Výpočetný dizajn a experimentálna konštrukcia stabilných enzýmov, Gymnázium J. M. Hurbana 17. novembra 1296, Čadca
 • v odbore Biológia: Ema Hetešová, Forézia šťúrikov Slovenska, Gymnázium P. O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok
 • v odbore Životné prostredie, geografia, geológia: Katarína Horáková, Alternatívny prírodný materiál budúcnosti, Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves
 • v odbore Zdravotníctvo a farmakológia: Ivan Murín, Lepok a ochorenia spôsobené lepkom, Gymnázium J. Lettricha 2, Martin
 • v odbore Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo): Michal Adamko, Pestujeme pálivé papričky, Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava
 • v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia: Timea Vrtíková, Noemi Cziriová, Podpora cestovného ruchu v okrese Levice, Gymnázium A. Vrábla Mierová 5, Levice
 • v odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava: Tomáš Krajmer, Strojové učenie v strojárstve, SŠ – SPŠE S. A. Jedlika Komárňanská 28, Nové Zámky
 • v odbore Stavebníctvo, geodézia, kartografia: Matej Puškár, Peter Slivoň, Materská škola Rajčula, SPŠ stavebná, Veľká okružná 25, Žilina
 • v odbore Informatika: Jakub Gál, RL NEURÓNOVÁ SIEŤ OPTIMALIZOVANÁ NA SÚŤAŽ ROBOCUP, Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Fraňa Kráľa 20, Nitra
 • v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika: Dominik Bukovcak, Elektrický skateboard, SPŠ elektrotechnická, Nám. SNP 8, Piešťany
 • v odbore História, filozofia, právne vedy: Lucia Galambošová, V beznádeji sa rodí zázrak – životný príbeh prof. Alexandra Frieda, Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina,
 • v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie: Juraj Hlaváč Branislav Čamaj, Dávid Jahôdka, Tvorba didaktického videa v biológii, Gymnázium Školská 234/8, Považská Bystrica
 • v odbore Ekonomika a riadenie : Tamara Smahová, Marketingová podpora nového výrobku – Prieskum trhu a reklama, Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom
 • v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba: Lenka Petrovičová, Priateľstvo na motýlích krídlach, Gymnázium Jána Baltazára Magina, Beňovského 358/100, Vrbové,
 • v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia:  Jessica Grellneth, Subjektívne vnímanie ťažkostí s hlasom a ich prevencia u hlasových profesionálov, Spojená škola-Gymnázium, Tilgnerova 14, Bratislava – Karlova Ves

Žiačka Ema Hetešová z odboru 04 – biológia s prácou „Forézia šťúrikov Slovenska“ z Gymnázia P.O. Hviezdoslava  z Kežmarku a odboru 11- Informatika Adrián Hochla s prácou „Inverzná kinematika pre každého“ z Gymnázia z Dubnice nad Váhom získali účasť na celoštátnu prehliadku SOČ do Českej republiky, ktorá sa koná prezenčne na Gymnáziu J. Ortena Kutná Hora 10. – 12. júna 2022.

„Putovnú valašku SOČ“ pre 45. ročník celoštátnej prehliadky prevzala  za Nitriansky kraj predsedníčka krajskej komisie SOČ pani Anna Sandanusová.

Odborným a metodickým gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania odbor podpory smerovania mládeže, na ktorého webovom sídle sú uvedené ďalšie informácie o umiestnení žiakov. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR. Za dôslednou a systematickou prácou podporujúcou tvorivosť žiakov a organizáciou súťaže je rad zanietených pedagógov stredných,  vysokých škôl a ďalších odborníkov z praxe, ktorým patrí  veľké ďakujem.

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť