Vyhľadať
Close this search box.

Pripravované kontraktačné dni cvičných firiem

Prinášame vám informácie o pripravovaných kontraktačných dňoch cvičných firiem:

Online Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Západ v spolupráci so Slovenským centrom cvičných firiem (SCCF) pripravuje SŠ Šaľa a uskutoční sa 16. februára 2022. 

Pozvánka na Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Západ

Online Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Východ pripravuje SCCF v spolupráci s OA Poprad a s technickou podporou Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR). Uskutoční sa 9. marca 2022.

Pozvánka na Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Východ

Online Kontraktačný deň cvičných firiem Slovensko 2022 – Stred pripravuje SOA Žiar nad Hronom v partnerstve so ŠIOV SCCF. Uskutoční sa 31. marca 2022.

 

Pokyny a informácie postupne zverejňujeme na http://www.sccf.sk/kontraktacne-dni-a-regionalne-veltrhy-cf-3c.html

 

Skip to content