Vyhľadať
Close this search box.
Spoločné raňajky v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania

Spoločné raňajky v ŠIOV

Jedným z prvých výsledkov zmien v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV), ktoré vyplynuli z úvodnej fázy CAF, je zavedenie pravidelných spoločných raňajok. Cieľom týchto stretnutí je posilniť komunikáciu a spoluprácu medzi zamestnancami inštitúcie.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo štvrtok 27. júna. Zamestnanci priniesli rôzne sladké a slané dobroty, džúsy a limonády, a tak si spoločne vychutnali chutné a neformálne raňajky. Okrem budovania priateľskej atmosféry a neformálnej komunikácie slúžia spoločné raňajky aj na diskusiu o dôležitých témach týkajúcich sa ŠIOV. Na prvom stretnutí sa venovali:

  • Implementácii modelu CAF
  • Akčnému plánu zlepšovania (definovanie oblastí na zlepšenie ako napr. hodnoty a poslanie organizácie, procesné riadenie, efektívna komunikačná stratégia, pravidelná realizácia SWOT analýzy, stratégia riadenia ŠIOV a riadenia ľudských zdrojov, modernizácia organizácie, stratégia spoločenskej zodpovednosti,…)
  • Návrhom na zlepšenia (návrhmi môže prispieť každý zamestnanec, a to buď e-mailom alebo prostredníctvom Schránky nápadov a podnetov)

Spoločné raňajky sú výbornou príležitosťou pre vzájomné spoznávanie sa, výmenu nápadov a hľadanie spoločných riešení. Vedenie ŠIOV verí, že sa táto aktivita stane obľúbenou tradíciou a prinesie so sebou ešte viac pozitívnej energie a spolupráce.

Spoločné raňajky sa budú konať v pravidelných termínoch, o ktorých budú zamestnanci informovaní vopred. Ak máte záujem o účasť na spoločných raňajkách, neváhajte sa pridať na najbližšie stretnutie! 🙂

Spoločné raňajky v ŠIOV Branislav Hadár Ľubica Gállová
Riaditeľ ŠIOV Ing. Branislav Hadár a námestníčka Úseku pre celoživotné vzdelávanie Mgr. Ľubica Gállová počas otvorenia Spoločných raňajok
Spoločné raňajky v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
Zamestnanci ŠIOV počas zahájenia Spoločných raňajok

 

Skip to content