Vyhľadať
Close this search box.
školenie procesné riadenie šiov

Absolvovali sme 2-mesačné školenie o procesnom riadení

V rámci snahy o neustále zlepšovanie sa vedenie a členovia CAF tímu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) zúčastnili 2-mesačného cyklu školení o procesnom riadení. Toto školenie prinieslo našim zamestnancom cenné teoretické aj praktické vedomosti, ktoré teraz môžu efektívne uplatňovať v praxi.

Obsah školenia

Prvá fáza: Mapovanie procesov a nastavovanie stratégie

V prvej fáze sa účastníci naučili mapovať a analyzovať existujúce procesy. Nastavili si stratégiu a ciele pre procesné riadenie, definovali kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) a nastavili samotné procesy. Súčasťou tejto fázy bolo aj vytvorenie procesného kompetenčného modelu.

Druhá fáza: Zdieľanie najlepších praktík

V druhej fáze sa účastníci oboznámili s najlepšími praktikami a trendami v procesnom riadení od popredných firiem. Naučili sa, ako merať efektivitu procesov, ako vytvoriť systém procesného riadenia a ako budovať zodpovednosť (ownership) v tíme. Dôležitou súčasťou tejto fázy bolo aj rozdelenie rolí v tímovom procesnom riadení.

Tretia fáza: Implementácia a vyhodnocovanie výstupov

V tretej fáze sa účastníci naučili implementovať výstupy z predchádzajúcich fáz do praxe. Vyhodnotili výsledky a zaviedli kroky na udržanie inovácií. Venovali sa aj rozdeleniu kompetencií v rámci tímu. Naučili sa o dôležitosti a prínosoch procesného manažmentu a pracovali na projektových mapách na základe tímových rolí. Diskutovalo sa aj o kontinuálnom zlepšovaní procesov v tíme, o vyhodnocovaní zlepšovacích procesov a o tom, čo všetko musí obsahovať akčný plán zlepšovania.

Forma školenia a jeho prínosy

Zabudnite na nudné prednášky! Toto školenie bolo realizované interaktívnym spôsobom s dôrazom na tímovú prácu a diskusie. Vďaka interaktívnemu prístupu lektorov účastníci ľahšie pochopili teoretickú časť a získané vedomosti cez praktické aktivity ihneď aplikovali do praxe. Prostredníctvom školenia identifikovali vlastné nedostatky a zdroje motivácie, naučili sa ako rozvíjať potenciál zamestnancov, podporili ich sebamotiváciu a zefektívnili prácu, čo prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov a väčšej radosti z práce.

Získané znalosti a zručnosti nám umožnia efektívnejšie riadiť procesy v našom inštitúte, dosahovať lepšie výsledky a kontinuálne zlepšovať našu prácu. Veríme, že tieto zlepšenia prinesú dlhodobý pozitívny vplyv na fungovanie ŠIOV a prinesú väčšiu spokojnosť našim zamestnancom.

školenie procesné riadenie
Školenie projektové riadenie
školenie projektové riadenie šiov suvko
Záverečné odovzdanie diplomov
Skip to content