Výnimočných pedagógov ocenili za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou

Výnimočných pedagógov ocenili za dlhoročnú prácu s talentovanou mládežou

Vychovali niekoľko generácií úspešných absolventov. Často na úkor svojho voľného času podnecujú k mimoškolskej aktivite a napomáhajú rozvoju zručnosti i osobnému rastu mládeže. Štyridsaťštyri výnimočných pedagógov z celého Slovenska si dnes prevzalo ocenenie za dlhoročnú prácu v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Obľúbená „SOČ-ka“ oslavuje významné jubileum, 40 rokov od svojho vzniku. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania sa pri tejto príležitosti rozhodlo oceniť pedagógov, ktorí tejto súťaži žiakov venovali svoj profesijný život a zaslúžili sa o jej napredovanie a stále miesto v kalendároch stredných škôl. Slávnostné odovzdávane cien sa konalo 19. júna v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Cieľom podujatia, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, a ktoré organizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania  je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti za ich dlhoročné zásluhy a osobný vklad do práce s  nadanými a talentovanými  žiakmi.

Tak ako ich povolanie a spolupráca na SOČ, aj ocenenie týchto pedagógov bolo spojené s aktivitou žiakov, ich talentom a zručnosťami. Ďakovné listy si prevzali z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej a plakety, ktoré sú dielom žiakov Strednej odbornej školy sklárskej Lednické Rovne odovzdal riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec. Moderovanie podujatia a hudobný program zabezpečili žiačky Konzervatória v Bratislave, o občerstvenie sa postarali žiaci Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a o kytice pre ocenených žiaci SOŠ záhradníckej Gustáva Čejku v Malinove.

„S dvomi vynikajúcimi žiakmi sme pracovali na integrovanej logike výťahu. Poslali aj zlepšovací návrh do Chrudimi v Českej republike. Dnes sú z nich úspešní inžinieri,“ spomína na niektoré z príbehov jeden z ocenených, zakladateľ SOČ v Košiciach a dlhoročný riaditeľ Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach, Jozef Eperješi. „SOČ je ideálnou príležitosťou, kde sa v príslušných odboroch stretávajú žiaci rovnakých záujmov. Rivalita a súťaživosť ich ženie dopredu,“ konštatoval ocenený pedagóg. „Mimoškolská práca so študentmi si vyžaduje veľké množstvo času, ktorý ide na úkor oddychu učiteľa prípadne jeho rodiny. Myslím si, že aby to človek mohol robiť dobre, musí ho táto práca baviť. Nie vždy vynaložené úsilie prinesie okamžitý úspech. Ale určite je to devíza do budúcnosti,“ zhodnotila ďalšia oceňovaná pedagogička Alica Virdzeková. Pripomenula, že  to, čo sa študent naučí pri písaní práce, mu nikto nezoberie, sú to kompetencie, ktoré využije aj pri ďalšom štúdiu alebo v živote. A pre učiteľa je to takisto nová skúsenosť.

Pri príležitosti 40. ročníka SOČ bolo spolu ocenených až 246 pedagógov. Okrem 44, ktorí si prevzali ocenenia v Primaciálnom paláci bolo ocenených 51 pedagógov na tohtoročnej celoštátnej prehliadke SOČ v Žiline 25.apríla a 151 pedagógom boli zaslané ďakovné listy prostredníctvom krajských predsedov SOČ.

Kontakt pre médiá – Štátny inštitút odborného vzdelávania:

Ing. Tomáš Kurtanský: tel.: +421 911 231 736; tomas.kurtansky@siov.sk

 

sk_SK