Mladí talentovaní Slováci si zmerajú sily so súpermi z celej Európy

Mladí talentovaní Slováci si zmerajú sily so súpermi z celej Európy

Približne 400 účastníkov z viac ako 27 krajín preukáže v dňoch 24. – 30. septembra svoje profesionálne, odborné zručnosti a talent na súťaži EuroSkills. Slovensko budú zastupovať talentovaní študenti z celého Slovenska.

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR deleguje sedem mladých súťažiacich na európsku súťaž zručností EuroSkills. Tá sa koná každé dva roky, tento rok súťažiacich privíta maďarská Budapešť.  

Slovensko má na súťaži mladých talentov široké zastúpenie, svoje zručnosti predvedú žiaci v odboroch ako elektrotechnika, informačné technológie, web dizajn, takisto nebudú chýbať kuchári, floristi ani kaderníci.

„Tento ročník je prvý, kedy súťažné zadanie vôbec nie je známé, počas prípravy sa tak žiaci mohli spoľahnúť iba na propozície z minulých ročníkov,“ hovorí Tamás Vígh, ktorý na súťaž pripravoval floristu Petra Morvaya.  Oficiálným jazykom súťaže EuroSkills je angličtina. Po predložení zadania následuje diskusia v angličtine, vrámci ktorej je možnosť klásť otázky, a kolektívne na ne odpovedá celý team expertov “koučov”. Po tejto diskusii následuje takzvaný open comunication time, kedy možeme s vlastným súťažiacim hovoriť v rodnom jazkyu a radiť mu, prípadne vysvetliť nejasnosti. „Potom je prísný zákaz komunikácie v rodnom jazyku s vlastným súťažiacim bez prítomnosti iného kolegu experta. Tieto pravidlá sú kvôli objektivizácie súťaže, aby mal každý rovnaké podmienky,“ vysvetľuje podmienky súťaže T. Vígh.

Súťaže EuroSkills sa zúčastňujú:

Cieľom projektu EuroSkills, v nadväznosti na Skills Slovakia je zapojenie slovenských žiakov do súťaže, a tým snaha napomáhať budovať spoločnosť založenú na vedomostiach a odborných zručnostiach, ale i rozvíjanie nových európskych  kontaktov na odborníkov  a spolupráca s podnikateľskou sférou.

Prípravu na EuroSkills prevzali  školy,  cechy, združenia a zamestnávatelia z praxe. Delegáti do slovenskej reprezentácie boli vybraní na základe víťazstva v národnej súťaži Skills Slovakia, ktorá podporuje odborné vzdelávanie a prípravu mladých ľudí na Slovensku a zvyšuje atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy v odboroch kuchár, kaderník, aranžér kvetín, mechatronik, elektrotechnik, webový a grafický dizajn, chladiaca a klimatizačná technika a maliar.  

EuroSkills podporuje a propaguje odborné vzdelávanie a prípravu nielen prostredníctvom súťaží v odborných zručnostiach, ale aj prostredníctvom ukážky excelentnosti mladých ľudí v ich profesiách.

Súťaž je určená pre študentov stredných odborných škôl a stredných priemyselných škôl vo veku 17 až 25 rokov. V individuálnych, ako i v kolektívnych súťažných disciplínach reprezentujúcich 51 povolaní bude Slovensko zastúpené v disciplínach ako výtvarné umenie a móda, informačné a komunikačné technológie (technológie v komunikáciách), výrobné a strojárske technológie (technológie v strojárstve), konštrukčné a stavebné technológie (technológia stavieb), doprava a logistika, služby.

Doplňujúce informácie k projektu:

V roku 2008 bol  Štátny inštitút odborného vzdelávania poverený Ministerstvom školstva SR na koordináciu spolupráce  zapojenie sa do súťaží EuroSkills. Následne v roku 2009 vznikol pri ŠIOV projekt Skills Slovakia, ktorého úlohou je zastrešovať a iniciovať národné súťaže v odborných zručnostiach a vysielať víťazov súťaží na medzinárodné súťaže EuroSkills.

V rámci prvého ročníka súťaže – EuroSkills 2008 v Rotterdame reprezentovali Slovensko študenti
v 9 súťažiach v 4 odboroch a 6 povolaniach. Dve súťaže boli tímové – odborníci v IKT sieťach a mechatronici, a dve súťaže boli individuálne  – tesár/stolár a dámsky a pánsky kaderník.

 
Mladí talentovaní Slováci si zmerajú sily so súpermi z celej Európy

sk_SK