Vyhľadať
Close this search box.

Výsledky prieskumu ďalšieho vzdelávania sa dospelých

Výsledky prieskumu prezentované v stručnej správe Cedefopu z februára 2022 ukazujú, že dospelí si vzdelávanie sa vysoko vážia, pociťujú potrebu získať nové zručnosti a napriek tomu sa málo vzdelávajú.

Podľa Európskeho programu v oblasti zručností by sa v EÚ do roku 2025 malo každoročne zúčastniť na vzdelávaní sa 30 % populácie dospelých s nízkou kvalifikáciou a 50 % celej dospelej populácie. Medzinárodné merania Adult education survey (AES) z roku 2016 ukázali podstatne nižšiu zapojenosť dospelých do vzdelávania sa (18 % a 38 %). Keďže ďalšie výsledky AES budú k dispozícii až v roku 2023, Cedefop zrealizoval 40 466 telefonických rozhovorov s dospelými z členských štátov EÚ, Islandu a Nórska od mája do júla 2019. Hoci metodika výskumu je iná ako v AES, výsledky sú podobné (17 % a 38 %). Ukazuje sa teda, že bez presnejšie zameraných opatrení na potreby jednotlivých dospelých je dosiahnutie vyššie uvedených cieľov EÚ ohrozené. Výsledky prieskumu Cedefopu ukazujú, že dospelí oceňujú význam vzdelávania sa a že nielen vysokokvalifikovaní, ale prekvapujúco aj nízkokvalifikovaní pociťujú potrebu získavania nových zručností potrebných pre výkon práce. Poradenstvo pre vypracovanie plánov profesijného rozvoja, ktoré by zodpovedali individuálnym potrebám i potrebám zamestnávateľov, a individuálne vzdelávacie účty poskytujúce dospelým prostriedky na ďalšie vzdelávanie by mohli byť správnym krokom k zlepšeniu. Podrobná 161-stranová správa z prieskumu je tu.

 

Stručná správa Cedefopu je tu.
Preklad stručnej správy do slovenčiny je tu a preklady do niektorých iných jazykov tu.

 

Skip to content