Vyhľadať
Close this search box.

Výsledky súťaže v spracovaní informácií na počítači

Spracovanie informácií na počítači patrí medzi súťaže, ktoré každoročne sprevádza rastúci záujem žiakov. Stredoškoláci tak dokazujú svoj pozitívny vzťah k novým technológiám a vytrvalosť v súťaži, v ktorej je potrebné skĺbiť rýchlosť s precíznosťou. V aktuálnom mimoriadne dynamickom rozvoji informačno-komunikačných technológií sú počítače a práca s nimi nevyhnutnosťou ako v oblasti vzdelávania, tak aj na pracovnom trhu.

Stredoškoláci z celého Slovenska postúpili z  krajských kôl na 55. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila vo virtuálnom priestore 23.- 25. marca 2021 pod gestorstvom Strednej odbornej školy dopravnej, Zelená 2,  Martin – Priekopa. Súťažiaci bojovali v úlohe „písanie na počítači“, v ktorej sa hodnotila rýchlosť a chybovosť, ďalej v „úprave textu na počítači“, pri ktorej bola dôležitá rýchlosť i precíznosť v písaní. Poslednou úlohou bol „wordprocessing“, ktorý žiakov preveril v profesionálnom spracovaní textu.

Do celoštátneho kola postúpilo: 20 žiakov v písaní na počítači, 12 žiakov v úprave textu na počítači a 12 žiakov vo wordprocessingu. V tomto ročníku mal najväčšie zastúpenie Trenčiansky samosprávny kraj, postúpilo z neho až 16 žiakov.

 

Analýza výsledkov v súťažnej disciplíne: písanie na počítači

V tejto disciplíne súťažilo 20 žiakov. Limit stanovený na postup do celoštátneho kola súťaže bol najvyšší výkon zo všetkých krajov do počtu možného postupu a to 20 súťažiacich pri percente presnosti do 99,75. Za chybu sa odpočítavalo 50 trestných bodov. Štyri práce boli vyradené pre prekročenie limitu percenta chýb.

Najvyšší výkon dosiahol a majstrom Slovenskej republiky sa stal Martin Kozáček z Obchodnej akadémie, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina, 473,2 čistých úderov na minútu.

Skladba postupujúcich žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 8 žiakov, 3. ročník – 6 žiaci, 2. ročník – 3 žiaci, 1. ročník – 2 žiak.

Počet súťažiacich: 20, z toho 9 chlapcov a 11 dievčat.

Analýza výsledkov v súťažnej disciplíne: úprava textu na počítači – UTX

V 2. súťažnej disciplíne súťažilo 12 žiakov, všetci súťažiaci vykonali viac ako 60 korektúr. Najvyšší výkon dosiahla a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Lenka Roháčová, z Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, ktorá vykonala 96 korektúr s 3 chybami a dosiahola 8 800 výsledných bodov.

Skladba žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 2 žiaci, 4. ročník – 2 žiaci, 3. ročník – 3 žiaci, 2. ročník – 5 žiakov, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich: 12, z toho 3 chlapci a 9 dievčat.

Súťažné práce v kategóriách písania na počítači a úprava textu na počítači boli opravované pomocou softvéru ZAV Praha ČR.

Analýza výsledkov v súťažnej disciplíne: wordprocessingu – profesionálne spracovanie textu na počítači

V súťažnej disciplíne do celoštátneho kola postúpilo 12 žiakov. V krajskom kole bolo zadanie pripravené na dĺžku času 60 minút. V celoštátnom kole bolo zadanie náročnejšie, stanovený čas na spracovanie zadania bolo 90 minút. Súťažiaci dosiahli veľmi pekné výsledky. Absolútnym víťazom a majsterkou Slovenskej republiky sa stala Lenka Roháčová, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 01 Prievidza, ktorá dosiahla 94,00 % dosiahnutých bodov.

Skladba žiakov podľa ročníkov: 5. ročník – 0 žiakov, 4. ročník – 7 žiakov, 3. ročník – 2 žiaci, 2. ročník – 3 žiaci, 1. ročník – 0 žiakov.

Počet súťažiacich:12, z toho 4 chlapci a 8 dievčat.

 

Celoslovenské kolo súťaže SIP sa uskutočnilo v súlade s platným súťažným a organizačným poriadkom a vypracovaným časovým harmonogramom.

Najúspešnejší súťažiaci žiaci na celoštátnom kole súťaže SIP:

písanie na PC:

 1. Martin Kozáček, Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina
 2. Kristián Hauswirth, SOŠ ekonomická, Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
 3. Lukáš Blaho, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza
 4. Terézia Polakovičová, Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
 5. Markéta Vinklerová, Obchodná akadémia, Dlhá 256, 905 80 Senica

 

úprava textu na PC:

 1. Lenka Roháčová, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 2. Sabina Chvojková, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 3. Simona Cibulková, Obchodná akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné
 4. Henrich Palečko, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava,
 5. Nikola Liptáková, Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava.

 

wordprocessing:

 1. Lenka Roháčová, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 2. Patrik Belan, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 3. Denisa Richterová, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 4. Roland Čiscoň, Obchodná akadémia Prievidza, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza,
 5. Viktória Tkáčiková, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a metodickým, organizačným  a odborným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Partnerom technickej podpory je CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica.

  

 

Skip to content