Vyhľadať
Close this search box.

Informácia k príspevku na OVP a dodatočnému príspevku 2021

Informácia pre žiadateľov o :                                                                                                    

  1. „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania“ za školský rok 2020/21 a
  2. „Dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania“ na žiakov, ktorí prvý krát vstúpili do SDV v školskom roku 2020/21

 

  1. Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania

Tak, ako aj po minulé roky majú zamestnávatelia možnosť v zmysle § 21a zákona č.61/2015 Z.z. o OVP, požiadať do 31.3.2021 o „Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“. Spôsob podania žiadosti, potrebné formuláre ako aj potrebné prílohy sú totožné s minulým rokom. Výška príspevku pre veľkých zamestnávateľov je 700,- € na žiaka, pre malých a stredných je to 1.000.- €. Príspevok sa vypláca na všetkých žiakov, ktorí vstúpili do SDV od školského roku 2018/2019, čiže aktuálni prváci, druháci a tretiaci. Výplata príspevku je k 30.6.2021. Celým procesom budú zamestnávateľov sprevádzať regionálni koordinátori ŠIOV-u.

 

  1. Dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania

Vzhľadom k protipandemickým opatreniam, ktoré zásadne ovplyvnili vstup žiakov do SDV v tomto školskom roku, je možné požiadať o „Dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania“. Ide o príspevok, ktorý sa vypláca zo zdrojov EU prostredníctvom Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity OVP“. Jeho cieľom je kompenzovať dodatočné náklady, ktoré vznikli zamestnávateľom pri prijímaní a realizácii vzdelávania žiakov, ktorí vstúpili do SDV v školskom roku 2020/2021, čiže aktuálni prváci. Spôsob podania žiadosti, potrebné formuláre a prílohy sú podobné príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania. Žiadosť sa podáva taktiež do 31.3.2021 a výplata príspevku sa bude realizovať v II.Q 2021. Aj tu budú zamestnávateľov sprevádzať regionálni koordinátori ŠIOV-u.

 Výzvy na predkladanie oboch žiadostí ako aj všetky relevantné dokumenty sú zverejnené nižšie. 

 

Príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

Výzva – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

Vyhlásenie – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

Žiadosť – príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania

 

Dodatočný príspevok na podporu duálneho vzdelávania

Oznámenie -dodatočný príspevok

Vyhlásenie – dodatočný príspevok

Žiadosť – dodatočný príspevok

  Voucher pre žiaka – dodatočný príspevok

 

Skip to content