Vyhľadať
Close this search box.
zero emision

Zero Emission

Bratislava – 22. marec 2019 – Dňa 14. Marca 2019 Štátny Inštitút odborného vzdelávania organizoval v spolupráci s Renault Slovensko školenie pre pedagógov stredných odborných automobilových a elektrotechnických škôl zo Slovenskej a Českej Republiky školenie o elektromobilite, s názvom “Zero Emission”.

Školenie vzbudilo veľký záujem a zožalo veľký úspech pedagógov, ktorí pozitívne ocenili rozsiahle vedomosti školiteľov v oblasti elektromobility rovnako ako organizáciu podujatia.

Školenie tak tematicky aj svojou štruktúrou nadväzovalo na predchádzajúce školenia realizované v spolupráci ŠIOV a súkromného automobilového sektora profilujúceho sa v segmente elektromobility, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu GreenWheels.

 

 

 

 

 

 

V prvej časti si najväčší EV odborníci značky Renault pre publikum pripravili teoretické prednášky. Produktový manažér pre EV Pavel Hykyš  predstavil svet EV a portfólio Renault EV pedagógom. Technický školiteľ pre EV Norbert Dolejš doplnil produktové informácie o špecifické technické podklady.     

Problematika elektromobility je pre stredné odborné školy novým aspektom a prostredníctvom školení a pilotných projektov sa pedagógovia majú možnosť často po prvýkrát oboznámiť s touto problematikou. Poznatky tak môžu využiť aj v rámci školského curricula, v rozsahu a obsahu stanovenom zákonom a tak pripraviť budúcich servisných technikov na reálne požiadavky zamestnávateľov.

Renault má veľké know-how v rámci EV segmentu a ako európsky líder cíti povinnosť vzdelávať verejnosť o tejto oblasti automotive sveta. A keďže Slovensko je jedným z najväčších automobilových producentov na svete, dali sme si za cieľ vzdelávať odbornú verejnosť – pedagógov, ktorí vychovávajú a vzdelávajú  generácie, ktoré vo svete automobilového priemyslu pôsobia po ukončení štúdií.

„Elektromobilita je nie len trendom, ale realitou, ktorá si už aj na Slovensku nachádza miesto. Renault je hrdý, že môže suplovať nedostatok kvalifikovaných zdrojov pre pedagógov pôsobiacich v automotive a elektrotechnickej oblasti. A keďže školenie Renault Z.E získalo od pozvaných hostí mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu, spoločnosť Renault Slovensko je naklonené v tejto aktivite pokračovať,“ zhodnotil Renault Z.E. školenie generálny riaditeľ Renault Slovensko, Richard Evanson.

 

Reportáž RTVS http://www.rtvs.sk/televizia/archiv

 

Skip to content