Vyhľadať
Close this search box.

Stredoškoláci riešia obnoviteľné zdroje energií   

Bratislava – 3. apríla 2019 – Už deviaty krát privíta 9.- 10. apríla Stredná odborná škola V. P. Tótha v Senici účastníkov súťaže zameranej na podporu stredoškolských talentov v oblasti využívania alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, ako aj energetické úspory a znižovanie emisií v doprave.

ENERSOL – SK je súťažnou prehliadkou najlepších projektov – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Stredoškoláci súťažia v odborno – teoretických a praktických vedomostiach aj zručnostiach. Do minuloročnej celoštátnej súťaže postúpilo 52 stredoškolákov z 22 stredných odborných škôl s 35 prácami. V hlavnej kategórii sú práce zamerané na úspory energií, obnoviteľné zdroje, znižovanie emisií v doprave. Ich význam spočíva v získaní podstatných informácií o využívaní technológií a materiálov. V druhej kategórii je priestor na využitie tvorivých schopností žiakov v spolupráci s ich učiteľmi ale aj vysokoškolskými pedagógmi. Práce v tejto kategórii sú náročné na čas ale aj na kvalitný materiál a tým aj na finančné prostriedky. Doplnkovou formou súťaže je tretia kategória – propagačná. Je zameraná na tvorivú umeleckú činnosť – návrhy plagátov, výrobu propagačných predmetov a všetko ostatné, čo s tým súvisí.

Do celoštátneho kola súťaže v roku 2019 postúpili  žiaci zo všetkých slovenských krajov. 61 žiakov z  21 stredných odborných  škôl bude obhajovať 45 prác. Najlepšie riešenia stredoškolákov pri hľadaní alternatívnych zdrojov energií získajú zaujímavé ocenenia. Víťazi postúpia na Medzinárodnú konferenciu ENERSOL EU 2019, ktorá bude následným podujatím na SOŠ v Senici 11. – 12. apríla. 160 účastníkov v šiestich družstvách  krajín EÚ predstaví súťažné návrhy inovatívnych riešení.

 Záštitu nad podujatím prijala Martina Lubyová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu a EkoFond. Partnermi podujatia, ktorí aktívne podporujú medzinárodné podujatie sú ministerstvá životného prostredia  Slovenskej republiky a Českej republiky.      

Skip to content