Vyhľadať
Close this search box.

Zviditeľnime – reštartujme – inšpirujme!

Podporme lokálne firmy a dajme im zelenú!

Aj tento rok máte možnosť osláviť spolu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) iniciatívu Európskej komisie – Európsky týždeň odborných zručností 2020!

Cieľom Európskeho týždňa odborných zručností je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy poskytujúcich ľuďom praktické zručnosti, ktoré zlepšujú ich uplatnenie na trhu práce a prispievajú k vyváženému rozvoju spoločnosti vo všetkých oblastiach. 1. júla 2020 prijala Európska komisia Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť na roky 2021 – 2027, ktorého základ tvorí zabezpečenie dostatku financií a príležitostí pre rozvoj, obnovu a zvyšovanie zručností Európanov potrebných na trhu práce.

Do Európskeho týždňa odborných zručností môže každá krajina a vzdelávacia inštitúcia prispieť originálnymi aktivitami a zapojiť študentov, učiteľov, firmy, inštitúcie, profesijné zväzy a inštitúcie.

Odbor európskych politík ŠIOV pri tejto príležitosti pripravil súťaž ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME!, ktorá je zameraná na živnostníkov, malé firmy a sociálne podniky a tiež študentské/cvičné firmy, ktoré sa zameriavajú na sociálny rozmer podnikania a svojimi aktivitami prispievajú k rozvoju komunity, mesta alebo regiónu a zároveň vo svojom podnikaní dbajú a aj o ochranu životného prostredia (napr. vo forme cirkulárnej ekonomiky, recyklovania materiálov, ich opätovného využívania, zodpovednej spotreby, ochrany ekosystémov, a pod.)

Malé, stredné či mikro podniky plnia významnú úlohu v našom ale i celoeurópskom hospodárstve, poskytujú pracovné príležitosti pre takmer 75 % aktívnej pracovnej sily a podieľajú sa na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty viac ako 50 %.
Okrem toho zohrávajú aj významnú úlohu v rámci miestnej komunity, podporujú rozvoj regiónu a v súčasnom období čelia rôznym problémom v dôsledku krízy.

„Celý svet, vrátane Európy,  čelí výzvam v oblasti životného prostredia v dôsledku zmien klímy. Európskou odpoveďou na tieto výzvy je zelená dohoda – rastová stratégia, ktorá je zároveň šetrná k našej planéte. Súťaž “ZVIDITEĽNIME-REŠTARTUJME-INŠPIRUJME!” je skvelým príkladom toho ako prispieť k udržateľnému rastu na miestnej úrovni, pretože dáva malým a stredným podnikom príležitosť ukázať, ako vedia v praxi spojiť rozvoj komunity a zároveň chrániť životné prostredie. Nás veľmi teší, že v konečnom dôsledku budeme víťazmi tejto súťaže všetci – žijúci na zdravej planéte.“ Ingrid Ludvíková, hovorkyňa Zastúpenia Európkej komisie na Slovensku.

 

Európsky týždeň odborných zručností vyvrcholí 9. – 13. novembra 2020 a ceny výhercom súťaže odovzdá minister školstva počas slávnostného podujatia pri príležitosti odovzdania ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania v SR, ktoré sa bude konať na záver Európskeho týždňa odborných zručností dňa 13. 11. 2020 v Bratislave. Súťaž  ZVIDITEĽNIME – REŠTARTUJME – INŠPIRUJME! trvá od 8. júla do 30. septembra 2020.

Našou súťažou sa snažíme podporiť rozvoj podnikateľskej zručnosti ako jednej z kľúčových  kompetencií pre celoživotné vzdelávanie, ktorá je založená na kreativite, kritickom myslení, iniciatívností, riešení problémov a vytrvalosti. Sociálny a ekologický rozmer predstavujú piliere udržateľnosti a potreby, ktoré si vyžadujú súčasné zmeny v spoločnosti i na trhu práce.  

Mgr. Ľubica Gállová, vedúca odboru európskych politík, Štátny inštitút odborného vzdelávania                                   

 

Informácie o súťaži nájdete na: https://www.tyzdenzrucnosti.eu/

 

Kontakt:

Mgr. Alena Štefániková

Odbor európskych politík

Štátny inštitút odborného vzdelávania

 

Tel.: 0910 925 082

E-mail: alena.stefanikova@siov.sk

www.siov.sk

Realizované s finančnou podporou Európskej únie.

Partneri súťaže: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Green Foundation, Slovenská sporiteľňa, Rozbehnisa, Junior Achievement

Mediálny partner: Startitup

 

Skip to content