Vyhľadať
Close this search box.
Študenti z celého Slovenska si zmerajú svoje technické zručnosti na súťaži ZENIT

Študentskú súťaž Rodinný dom VELUX nezastavila ani pandémia. Poznáme víťazov

Spoločnosť VELUX už dvanásť rokov na Slovensku organizuje súťaž pre študentov stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Tento ročník bol unikátny tým, že študenti mali pre epidémiu nového koronavírusu sťažené podmienky.

Svoje práce nemohli osobne konzultovať, ani využívať technické možnosti, ktoré im ponúkajú školy. „V tomto ročníku sme museli na rýchlo prispôsobiť súťaž novej situácii. Bol to výnimočný ročník, ale študenti to opäť zvládli na vysokej úrovni,“ zhodnotila Klára Bukolská, architektka spoločnosti VELUX. Organizátorov tento rok ešte viac potešil záujem študentov. Aj napriek situácii sa prihlásilo viac ako 120 študentov a do celoštátneho kola následne postúpilo 15 škôl so 47 projektami, ktoré posudzovala odborná porota v zložení:

  • arch. Ján Kratochvíl – FA VUT BRNO, Archiweb
  • Matěj Šišolák – šéfredaktor ARCHITECT+
  • arch Klára Bukolská – architektka spoločnosti VELUX
  • Vlasta Púchovská – Štátny inštitút odborného vzdelávania

Koronakríza dala študentom viac času na projekty

Situácia spojená so šírením koronavírusu nahrávala tým, ktorí na sebe chcú pracovať. Vďaka moderným technológiám sa mladí ľudia mohli na diaľku nielen vzdelávať, ale aj sa zapojiť do študentských súťaží, na ktoré mali priestor. „Práca bola trochu iná, ako keby som ju robil v škole, nakoľko som mal viac času sa jej venovať a aj čerpať inšpiráciu z prírody,“ zhodnotil toto obdobie Matúš Záhumenský z SPŠ stavebnej v Hurbanove, ktorý so svojím projektom Easy White získal odmenu.

Spoločnosť VELUX dlhodobo podporuje odborné stredné školy prostredníctvom vzdelávacích workshopov pre študentov, či práve súťažami. A neprestala ani v čase, keď vypukla pandémia koronavírusu. Výuka na školách sa síce zastavila a študentom sa tak skomplikovala možnosť osobných konzultácií svojich projektov s pedagógmi. Súťaž Rodinný dom VELUX na mimoriadnu situáciu rýchlo zareagovala a odborné školenie v Kompetenčnom centre v Brne nahradili webináre či konzultácie súťažných prác s architektmi na diaľku. Okrem prednášok si žiaci zasúťažili o ceny v kvíze, alebo sa v rýchlosti naučili používať nástroje, ktoré im pomohli pri tvorbe projektov.

Hoci sa študenti so svojimi učiteľmi či spolužiakmi nestretávali osobne, pravidelné konzultácie k projektom nahradil online svet: „S pedagógom sme konzultovali ako za bežných okolností, ale tento rok prostredníctvom mailu,“ zhodnotil Jakub Forrai z SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach. Zavreté školy skomplikovali aj prístup k programom, s ktorými počas bežného školského roka študenti pracujú. Šikovní mladí projektanti sa však nenechali odradiť a uspel aj veľmi zaujímavý, ručne nakreslený projekt Michaely Barčiakovej z SPŠ stavebnej zo Žiliny.

Inžinierov denného svetla ocenili počas slávnostného streamu

Zasielanie projektov elektronicky je už tradíciou, ale tentokrát prebiehalo na diaľku aj hodnotenie odbornej poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tento rok neprebiehalo na žiadnom špeciálnom mieste ako má spoločnosť VELUX vo zvyku. Opatrenia v súvislosti s koronavírusom študentov obrali o slávnostný deň, počas ktorého sa vždy stretnú nielen medzi sebou, ale aj s odbornou porotou, od ktorej môžu priamo získať spätnú väzbu. Ocenení však o ňu neprišli, rovnako ani o ocenenia. Vyhlásenie výsledkov prebiehalo počas slávnostného streamu, ktorého živý prenos mohli sledovať žiaci aj pedagógovia online. Záznam slávnostného live streamu si môžete pozrieť ešte stále tu: https://slideslive.com/38931223/velux-rodinny-dom-zaznam

„Rada by som poďakovala všetkým študentom za ich kreativitu a účasť, aj tento rok mali práce opäť úžasnú úroveň,“ povedala na úvod slávnostného streamu Dagmar Pleváčová, generálna riaditeľka VELUX Slovensko a Česká republika. Víťaz dvanásteho ročníka súťaže Rodinný dom VELUX, Zdeno Bednár zo Žiliny, ktorý svoj projekt Tot House tvoril pod odborným dozorom Ing. Evy Kuchárovej a Ing. Marcela Zsóka, PhD., aj napriek sťaženým podmienkam obohatil finálny výstup aj o video vizualizáciu. Pomyselnú, ale aj papierovú, korunu mu počas vyhlásenia odovzdal Petr Král, marketingový riaditeľ spoločnosti VELUX, ktorý pochválil všetkých zapojených študentov: „Už teraz ste všetci inžiniermi denného svetla!“

Prvé tri miesta, tri odmeny, vrátane ceny pre školu, ktorú tento rok získala Stredná odborná škola stavebná z Liptovského Mikuláša, za 13 odovzdaných prác, dostanú študenti a pedagógovia poštou. Tento rok bola udelená aj Cena zamestnancov VELUX, ktorú získal projekt Lumos študentov Zuzany Horňákovej a Ondreja Vanka zo Strednej priemyselnej školy stavebnej v Nitre a vedúcou práce bola Ing. Katarína Kmetzová.

 

Výsledky 12. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX:

1. miesto – RODINNÝ DOM – 400 €
Meno študenta: Zdeno Bednár
Názov projektu:  TOT HOUSE
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Konzultant: Ing. Eva Kucharová
Ing. Marcel Zsóka PhD.

 

2. miesto – RODINNÝ DOM – 250 €
Meno študenta: Lukáš Jurkovič
Názov projektu:  Bukovina
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Konzultant: Ing. arch. Buchová
Ing. Eva Kucharová
Ing. Marcel Zsóka PhD.

 

3. miesto – RODINNÝ DOM – 150 €
Meno študenta: Igor Kapusta
Názov projektu:  RD Alexander
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava
Konzultant: Ing. arch. Mária Brondošová

 

Odmena – RODINNÝ DOM – 50 €
Meno študenta: Matúš Záhumenský
Názov projektu:  Easy White
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná, Hurbanovo
Konzultant: Ing. Ondrej Hanzlík

 

Odmena – RODINNÝ DOM – 50 €
Meno študenta: Jakub Forrai
Názov projektu:  La Casa
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice
Konzultant: Ing. Dagmar Grancová

               

Odmena – RODINNÝ DOM – 50 €
Meno študenta: Michaela Barčiaková
Názov projektu:  GRAY HOUSE
Škola: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
Konzultant: Ing. arch. Buchová
Ing. Eva Kucharová

 

Cena pre školu – 13 prác – 300 €
Názov školy: Stredná odborná škola stavebná
Mesto: Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šišáková

 

 

 

Skip to content