Vyhľadať
Close this search box.

Informácie o účinnosti inovovaných Štátnych vzdelávacích programov

Už schválené inovované Štátne vzdelávacie programy sú v platnosti s účinnosťou od 1. septembra 2024, začínajúc prvým ročníkom.

Konkrétne ide o tieto Štátne vzdelávacie programy:

  • 31 Textil a odevníctvo
  • 32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
  • 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
  • 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie

Viac informácií na https://www.minedu.sk/data/att/432/29963.b094bb.pdf#page=17&zoom=100,81,649

Skip to content