Vyhľadať
Close this search box.

Pozvánka na seminár Marketing a finančná gramotnosť v cvičnej firme

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor „Finančnej gramotnosti, Slovenské centrum cvičných firiem a podpory smerovania mládeže“, pripravuje online seminár určený začínajúcim, ale aj pokročilým učiteľom stredných škôl na odbornú  problematiku výučby predmetu cvičná firma. Prostredníctvom cvičnej firmy sa žiaci ale aj učitelia ponoria do podnikateľskej reality doma ale aj v zahraničí, hoci len simulovane.

Pozvánka s programom

Skip to content