Vyhľadať
Close this search box.

25. ročník celoštátnej súťaže v agropodnikaní, životnom prostredí a veterinárnom zdravotníctve sa úspešne zavŕšil v Kežmarku

Mladý ekofarmár je súťažou, ktorá už dvadsaťpäť rokov spája talentovaných žiakov stredných odborných škôl so študijnými odbormi agropodnikanie, životné prostredie, veterinárne zdravotníctvo a hygiena a ďalšími súvisiacimi s poľnohospodárstvom, potravinárstvom a ekológiou s cieľom porovnávania vedomostí a odborných zručností. Celoštátne kolo sa uskutočnilo na Strednej odbornej škole agropotravinárskej a technickej v Kežmarku v termíne 15.- 17. mája.

Praktická časť súťaže – vlastné dojenie je vždy pôsobivá práve pre reálne prostredie, ktoré pripravilo Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Kežmarku. Žiaci počas súťaže absolvovali spolu päť častí – písomný test o mlieku, jeho získavaní, zložení, kvalite dojníc kôz a oviec, o výžive zvierat a krmovinárstve, pokračovaním bolo spomínané dojenie a posudzovanie zdravotného stavu dojníc. Zaujímavou časťou súťaže boli aj laboratórne skúšky mlieka, v rámci ktorých súťažiaci hodnotili jeho kvalitu na základe degustačných a laboratórnych skúšok. Nechýbali ani úlohy z rozboru lúčneho porastu, semien osív a krmovín a výpočty spotreby krmív.

Mladý ekofarmár 2024

Sprievodným programom boli odborné prednášky z praxe – predsedu a vedúceho živočíšnej výroby družstva v Kežmarku, zástupcu firmy Sano a predsedu Celoštátnej odbornej komisie pána Tančina z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra VÚZV Nitra. Počasie prialo účastníkom aj pri zaujímavej  prehliadke  Kežmarského hradu, jediného zachovaného na Spiši.

Umiestnenie na prvých troch miestach získali:

  1. miesto Aneta Hartelová, SOŠ PaSV Predmestská 82, Žilina,
  2. miesto Oliver Kopčák, SOŠ veterinárna, Drážovská 14,  Nitra,
  3. miesto Martin Krnáč SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Celkom sa súťaže zúčastnilo tridsaťtri súťažiacich z celého Slovenska. Symbolicky putovný pohár realizátora 26. ročníka celoštátneho kola súťaže preberá  Žilinský kraj.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Skip to content