Medzinárodný veľtrh cvičných firiem

Na jubilejnom 20. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktorý bol 22. a 23. novembra v Bratislave, sa predstavilo 37 tímov zo Slovenska a ďalších päť z Čiech, Maďarska, Rumunska a Rakúska.

Organizačným a odborným garantom veľtrhu bol Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) a Slovenské centrum cvičných firiem (SCCF). S organizáciu pomohli Ekonomická univerzita v Bratislave a EPALE – elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe.

Veľtrh otvoril riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Němec, ktorý žiakom pripomenul, že podnikanie nie je len o rozdeľovaní ziskov, ale hlavne o tvrdej každodennej práci. Nesie so sebou aj veľa byrokratických povinností, ktoré je nutné splniť, aby mohli výsledky svojej práce prezentovať a dobre s nimi narábať, že je to o komunikačných schopnostiach, o rozpočtoch, finančnej gramotnosti.
„Cvičné firmy sú pre žiakov stredných škôl dôležité, pretože ich vzdelávajú formou learning by doing, čiže učíme sa prácou. Musia si pripraviť podnikateľský zámer, finančný plán, vymyslieť predmet podnikania,” povedala Gabriela Horecká zo Slovenského centra cvičných firiem. Ako dodala, cvičná firma podporuje podnikateľské a odborné zručnosti, ale práve na veľtrhu sa súťažiaci môžu presvedčiť, aká je pre nich dôležitá napríklad komunikácia so zákazníkmi, ako sa k nim správať, ako vystupovať, keď chcú niečo ponúknuť a aj predať.

Aneta Galbová spolu so svojimi spolužiakmi, tretiakmi na Obchodnej akadémii na Nevädzovej ulici v Bratislave prezentovala cvičnú firmu Apollonas. „Sme cestovná agentúra, ktorá ponúka luxusné jachty. Máme dva typy, katamaran a plachetnicu, v Grécku a Chorvátsku. Ponúkame plne vybavené a luxusné jachty, kapitánov, vlastné dopravné prostriedky – autá a súkromné lietadlá…“ Cvičná firma im podľa nej pomáha byť zodpovednejšími, precíznejšími a vedieť sa rýchlejšie rozhodovať. „Menej sa hanbíme a sme odvážnejší. Učíme sa prezentovať, tvoriť vlastné veci a sme kreatívni,“ uzavrela.

Súčasťou veľtrhu boli aj súťaže cvičných firiem v kategóriách ako imidž stánku, slogan, logo či reprezentant. Ich víťazi získali vecné dary, ktoré venovali partneri Východoslovenská energetika Holding, a.s., Nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovak Business Agency, Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Výskumná agentúra a Nórske fondy. Všetkým srdečne ďakujeme.