Vyhľadať
Close this search box.

Vyhlásenie súťaží cvičných firiem 2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF)  a podpory smerovania mládeže vyhlasuje súťaže cvičných firiem, ktoré sú realizované ako súčasť Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021.

Cvičná firma podporuje finančnú gramotnosť, ekonomické a právne vedomie mladých ľudí prostredníctvom podnikateľského vzdelávania, ktoré patrí k významným prioritám v SR i v zahraničí.  Cieľom súťaží je preveriť, čo sa žiaci v rámci podnikateľského vzdelávania naučili. V rámci týchto súťaží budú žiaci prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Súťažné kategórie MVCF (podklady do súťaží zasielajte elektronicky vopred):

  1. Leták – (1-stranný, formát JPG alebo PDF)
  2. Instagramový post – (formát JPG alebo PDF)
  3. Elektronická prezentácia – (formát PPT)
  4. E-shop – (Link, webová stránka s možnosťou zakúpenia produktov CF)
  5. Reklamný šot – (Link, krátke video s dľžkou max. 60 sekúnd)

Súťažné kategórie MVCF (súťaže sa uskutočnia online počas veľtrhu)

  1. 90´vo výťahu
  2. Finále elektronických prezentácií (účastníkov finále vyberie odborná komisia)

Súťažná kategória MVCF (celkové hodnotenie)   

  1. Najlepšia cvičná firma (najvyšší počet bodov vo všetkých súťažiach)

Podklady do súťaží cvičných firiem zašlite najneskôr do 22. októbra 2021 na e-mail: mvcfonline@gmail.com. Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke www.sccf.sk a mala platné IČO.

 Všetky informácie ohľadom súťaží a Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021 budeme postupne zverejňovať na http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2021-3a.html

Upozorňujeme, že účasť vo všetkých súťažiach nie je povinná. Účasť v súťažnej kategórii „Najlepšia cvičná firma“ je podmienená získaním bodov zo všetkých súťaží. Víťazov jednotlivých súťaží cvičných firiem vyhlásime na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem 2021.

Skip to content