Možnosti hodnotenia teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci svojich kompetencií pripravil v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR ako pomôcku pre riaditeľov škôl Možnosti hodnotenia maturitnej  skúšky v školskom roku 2019/2020. ​​

sk_SK