6. ročník súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia SUSO „Súťažná prehliadka stavebných remesiel“ finálové kolo sa v Nitre neuskutoční

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie súťaž Skills Slovakia v obore murár  a odbore stolár sa neuskutoční finále Skills Slovakia stavebných remesiel. Ukážky praktických, manuálnych zručností žiakov sa konajú každoročne v reálnom profesionálnom prostredí stolárskych dielní, kde prácou s drevom a zvládnutím obsluhy prístrojov žiaci ukazujú svoje zručnosti aj pripravenosť na povolanie. Výrobky z dreva zostrojujú použitím materiálov, strojov, zariadení  a náradia v presne vymedzenom čase.  V profesii murár žiaci  predvádzajú šikovnosť v stavaní fragmentu z murárskeho materiálu, nanášaní šľachtených omietky a ukazujú na správnosť technologických postupov.

Podľa Organizačného poriadku súťaže a Organizačno-technických pokynov sa malo uskutočniť celoštátne kolo pred verejnosťou  na výstave Gardénia Agrokomplex Nitra, ktorého termín bol určený na koniec apríla. Tu by sa  predstavili najlepšie družstvá podľa postupového kľúča zo semifinálových kôl. A to zo semifinálových kôl odboru murár z SOŠ technickej, Prešov a SOŠ stavebnej, Nitra, a zo semifinálových kôl odboru stolár z SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Žilina a SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves.

Najlepšie 2 tímy oboch kategórií by sa prezentovali už tradične, na medzinárodnom fóre stavebníctva 16.- 19. septembra 2020 na Veľtrhu FOR ARCH, PVA EXPO Praha Česká republika,  ktorého odborným gestor je partner Skills Slovakia  ABF, a. s. Praha ČR.  

sk_SK