Súťaž Mladý mechatronik sa neuskutoční

Siedmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik finálové kolo sa na Materiálovo-technologickej fakulte,  Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky so sídlom v Trnave,  Slovenskej technickej univerzity Bratislava v tomto školskom roku neuskutoční.  

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie sa, žiaľ, nie je možné neuskutočniť stretnutie najlepších stredných odborných škôl s budúcimi mechatronikmi.  Ukážky praktických, manuálnych zručností žiakov sa konajú každý druhý rok na akademickej pôde fakulty v Trnave pod odborným gestorstvom firmy FESTO Bratislava. Vo finálovom, celoštátnom kole sa chystalo zabojovať deväť dvojčlenných tímov stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov. Tí trénovali na svojich školách pod vedením skúsených pedagógov, ako v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo tak, aby vyriešili správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Z množstva čiastkových úloh, ktoré by ich tu čakali, sú náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov.

Podľa Organizačného poriadku súťaže a Organizačno-technických pokynov sa malo uskutočniť celoštátne kolo v pôvodnom termíne koncom marca so zámerom vzhľadom na situáciu termín posunúť na neskôr.  Predstaviť sa na súťaži pripravovali  školy:  Stredná priemyselná škola , Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves,  Súkromná SOŠ hutnícka, Železiarne Podbrezová, Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava,  SPŠ Dubnica n/V, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica n/Váhom,  SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice,  Spojená škola Nižná, Hattalová 471, 027 43 Nižná,  SPŠ dopravná a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice,  Súkromná stredná odborná škola technická, Doktor Janského 906/10, 965 01 Žiar nad Hronom.

Istým benefitom účasti v súťaži je tiež možnosť prezentovať sa v anglickom jazyku. Plus pre víťazov ďalšia prezentácia na medzinárodnom fóre prezentácie odborného vzdelávania a prípravy EuroSkills 2021 v Graz v januári, ktorého prvý termín bol september 2020.

 

 

 

 

 

sk_SK

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť