Vyhľadať
Close this search box.

Súťaž Mladý mechatronik sa neuskutoční

Siedmy ročník súťaže odborných zručností Skills Slovakia – Mladý mechatronik finálové kolo sa na Materiálovo-technologickej fakulte,  Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky so sídlom v Trnave,  Slovenskej technickej univerzity Bratislava v tomto školskom roku neuskutoční.  

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie sa, žiaľ, nie je možné neuskutočniť stretnutie najlepších stredných odborných škôl s budúcimi mechatronikmi.  Ukážky praktických, manuálnych zručností žiakov sa konajú každý druhý rok na akademickej pôde fakulty v Trnave pod odborným gestorstvom firmy FESTO Bratislava. Vo finálovom, celoštátnom kole sa chystalo zabojovať deväť dvojčlenných tímov stredoškolákov z tretích a štvrtých ročníkov. Tí trénovali na svojich školách pod vedením skúsených pedagógov, ako v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo tak, aby vyriešili správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Z množstva čiastkových úloh, ktoré by ich tu čakali, sú náročnejšie tematicky zamerané na základné vlastnosti pohonov, pneumatických a elektropneumatických ventilov.

Podľa Organizačného poriadku súťaže a Organizačno-technických pokynov sa malo uskutočniť celoštátne kolo v pôvodnom termíne koncom marca so zámerom vzhľadom na situáciu termín posunúť na neskôr.  Predstaviť sa na súťaži pripravovali  školy:  Stredná priemyselná škola , Ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava, Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves,  Súkromná SOŠ hutnícka, Železiarne Podbrezová, Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, 814 75 Bratislava,  SPŠ Dubnica n/V, Obrancov mieru 343/1, 018 41 Dubnica n/Váhom,  SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice,  Spojená škola Nižná, Hattalová 471, 027 43 Nižná,  SPŠ dopravná a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice,  Súkromná stredná odborná škola technická, Doktor Janského 906/10, 965 01 Žiar nad Hronom.

Istým benefitom účasti v súťaži je tiež možnosť prezentovať sa v anglickom jazyku. Plus pre víťazov ďalšia prezentácia na medzinárodnom fóre prezentácie odborného vzdelávania a prípravy EuroSkills 2021 v Graz v januári, ktorého prvý termín bol september 2020.

 

 

 

 

 

Skip to content